เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ “การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน: ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย”

ข่าวทั่วไป 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 15:34 น. —ThaiPR.net

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดทำโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับปากีสถาน ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการฯ คือ การจัดสัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ เพื่อให้ผู้แทนภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสรับทราบรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอแนะข้อคิดเห็นในด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดปากีสถาน

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังจุงได้กำหนดจัดงานสัมมนาดังกล่าวขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมแกรนด์เซนทารา แอทเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยผุ้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-357-3490


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ