ทรูวิชั่นส์ เปิดโครงการ นักข่าวแห่งอนาคต ทรูวิชั่นส์ - บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ครั้งที่ 13

ข่าวทั่วไป Tuesday February 24, 2015 17:30 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับสำนักข่าวระดับโลกบีบีซี เวิลด์ นิวส์ จัด “โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558” (13th TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award 2015) รับสมัครนิสิต-นักศึกษาชั้นปี 3 - 4 คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับสื่อมวลชนระดับแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมร่วมลุ้นเป็นนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน ที่จะบินไปสัมผัสประสบการณ์ฝึกงานข่าวที่สำนักข่าวระดับโลก บีบีซี เวิลด์ นิวส์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนาน 3 สัปดาห์ พร้อมโอกาสฝึกงานกับสถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน และรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจรับใบสมัครได้ที่สถาบัน หรือที่ www.truevisionswecare.com,www.facebook.com/futurejournalistaward เพื่อสอบคัดเลือกรอบแรกวันที่ 28 มีนาคมนี้ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า โครงการนักข่าวแห่งอนาคต ทรูวิชั่นส์ - บีบีซี เวิลด์ นิวส์ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทรูวิชั่นส์ ที่ได้ร่วมกับสำนักข่าวบีบีซี เวิลด์ นิวส์ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากบริติช เคาน์ซิล สถานีข่าว TNN 24 และคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการนี้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศผู้สนใจด้านงานข่าว ซึ่งในปี 2557 มีผู้สนใจสมัครร่วมโครงการกว่า 300 คน ในปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ทั่วประเทศ โครงการได้จัดสนามสอบรอบแรกในแต่ละภูมิภาค 9 สนามสอบ ในวันที่ 28 มีนาคม เพื่อคัดเลือกผู้ร่วมโครงการจำนวน 30 คนในรอบแรก เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนข่าว” กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายนในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับหนึ่งที่คุ้มค่า ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และเตรียมตัวสู่อาชีพนักข่าวที่ดีแห่งอนาคต สำหรับการคัดเลือกรอบ 2 โครงการจะจัดสอบการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ การอ่านข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 30 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาคจำนวน 5 คน รวมทั้งคัดเลือกผู้มีศักยภาพเป็นนักข่าวแห่งอนาคต (Potential FJA) เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 คน ในรอบสุดท้าย โครงการจะจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีศักยภาพเป็นนักข่าวแห่งอนาคต (Potential FJA) จำนวน 10 คน เป็นภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการอันประกอบด้วยตัวแทนจากทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป, สำนักข่าวบีบีซี เวิลด์ นิวส์, บริติช เคาน์ซิล, และคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อเฟ้นหา “นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ” (Excellent FJA) จำนวน 2 คน ทั้งนี้ รางวัล “โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558” มีดังนี้ 1. รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ฝึกงานที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในเดือนตุลาคม พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน ฝึกงานที่สถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน (สำหรับนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด) หลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงานต่างประเทศ ที่บริติช เคาน์ซิล เสื้อสามารถ (Excellent FJA Jacket) 2. รางวัลสำหรับนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาคทั้ง 5 รางวัล ได้แก่ ฝึกงานที่สถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน (สำหรับนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด) เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรพิเศษ 1 คอร์ส ที่บริติช เคาน์ซิล พิเศษ! รางวัลเพิ่มเติมปี 2558 คือ ผู้มีศักยภาพเป็นนักข่าวแห่งอนาคต 30 คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ หลักสูตรภาคภาษาไทย 1 ทุน และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1 ทุน รวมมูลค่า 755,000 บาท ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกมหาวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่www.truevisionswecare.com, www.facebook.com/futurejournalistaward และส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ 118/1อาคารทิปโก้ ชั้น 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-2615-9751 และ 08-9139-6064

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ