สถาบันเอไอทีติดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดเยี่ยมของโลก

ข่าวทั่วไป Sunday April 12, 2015 18:35 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ สถาบันเอไอที ได้รับคะแนนจากการจัดอันดับสำหรับตำแหน่งมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดเยี่ยมของโลก โดย U-Multirank 2015 International Ranking ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา สถาบันเอไอทีติดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดเยี่ยมในด้าน “การมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ” หรือ “International Orientation” ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่วโลกจำนวน 1200 แห่ง จาก 83 ประเทศ ในการจัดอันดับประจำปีครั้งที่สองของ U-Multirank ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ. ศ. 2558 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกถูกนำมาเปรียบเทียบกันโดยการใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลายจำนวนห้าด้านด้วยกัน อาทิเช่น การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ การมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ และความเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค สถาบันเอไอทีโดดเด่นในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในเอเชียเพียงแห่งเดียวในบรรดามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกจำนวน 41 แห่ง ที่ได้รับคะแนนเต็มในประเภท “การมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ” สถาบันเอไอทีซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีได้รับคะแนนเกรด “A” สำหรับในด้านที่สถาบันเอไอทีเอื้อให้นักศึกษาสามารถไปศึกษายังประเทศต่างๆ ได้ นักวิชาการนานาชาติ สิ่งพิมพ์นานาชาติ และหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ U-Multirank กล่าวว่า ในภาพรวม สถาบันเอไอทีได้รับคะแนนเกรด “A” จาก 31 บรรทัดฐาน ทำให้สถาบันก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบรรดาสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมซึ่งคิดเป็น 12% ที่แสดงการดำเนินการที่ดีเยี่ยมในหลายด้าน นอกจากนี้ U-Multirank ยังกล่าวเสริมอีกว่า สถาบันเอไอทีเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับสูงสุดในบรรดามหาวิทยาลัย 5 แห่งของไทยที่เข้าร่วมในการจัดอันดับครั้งนี้ และยังติดอันดับที่ 15 จากจำนวนมหาวิทยาลัย 202 แห่งในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับ การที่เป็นสถาบันระดับบัณฑิตศึกษาอิสระนั้น ทำให้ก่อนหน้านี้สถาบันเอไอทีไม่เคยถูกรวมในการจัดอันดับร่วมกันกับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของโลก ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันเอไอทีไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ และไม่ได้ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง แม้ว่า สถาบันเอไอทีจะได้รับการประกาศว่า เป็นหนึ่งในบรรดาสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคเอเชียที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดย 70% ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาจากต่างประเทศ ซึ่งสถาบันเอไอทียังไม่เคยมีการพิสูจน์เพื่อสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว จนถึงขณะนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สถาบันเอไอทีได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติครั้งสำคัญนี้ “เรามีความยินดีที่ U-Multirank ได้ยืนยันถึงความเป็นนานาชาติที่สำคัญของเราว่าไม่เป็นรองใครในโลก” ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเอไอที กล่าว U-Multirank เป็นหน่วยงานอิสระที่จัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับสูง และได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีการใช้วิธีการที่สะท้อนทั้งความหลากหลายของสถาบันการศึกษาระดับสูง และความหลากหลายของความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในบริบทของความเป็นนานาชาติ U-Multirank ได้กล่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงานว่า “มันเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมและผลักดันโดยผู้ใช้มากกว่าการจัดอันดับที่มีอยู่ในขณะนี้ นั่นแสดงถึงสมรรถภาพของมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายมากได้อย่างชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งศักยภาพที่มีส่วนในการทำให้เกิดการเติบโตและการสร้างอาชีพ” ถึงแม้ว่า ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ อธิการบดีสถาบันเอไอที คิดว่าการที่สถาบันเอไอทีได้รับการจัดอันดับยอดเยี่ยมในระดับโลกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาก็ตาม แต่ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ได้กล่าวเสริมในทันทีว่าผลการจัดอันดับนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายไปเสียทั้งหมด นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สปอ. ซึ่งเป็นชื่อเดิมของสถาบันเอไอที เมื่อ พ. ศ. 2502 สถาบันเอไอทีได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นความเป็นเอเชียและมุมมองระดับโลก โดยสถาบันเอไอทีมีพันธกิจหลักดังนี้ “เพื่อพัฒนานักวิชาชีพที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค และการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก” และคำขวัญของสถาบันเอไอทีคือ “รับใช้ภูมิภาคเอเชีย รับใช้โลก” ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ได้แสดงความเห็นว่า ผลการจัดอันดับต่างๆ ทำให้สถาบันเอไอทีได้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบันเอไอทีเอง ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ ได้แนะนำว่า สถาบันเอไอทีอาจจะต้องอยู่กับจุดอ่อนบางด้านที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของสถาบันเอไอทีเอง หรือลักษณะพิเศษเฉพาะบางอย่างที่ซึ่งทำให้สถาบันเอไอทีแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “สถาบันเอไอทีจะยังคงเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ต่อไป อาทิเช่น การให้ความสำคัญกับงานวิจัยและการมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ ซึ่งยังไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นใดในเอเชียสามารถเทียบเคียงได้” โดยรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องการจัดอันดับนี้ สามารถเปิดดูได้ที่ลิงค์ http://www.umultirank.org/#!/printTable?trackType=illustrative&sightMode=undefined&ranking=9&sortCol=overallPerformance&sortOrder=desc§ion=illustrativeRanking&valueLetterMode=showLetters

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ