ซัมซุง ซี แอนด์ ที ซัมซุง อีเล็กทรอนิกส์ และ แพลน อินเตอร์เนชันแนล (Plan) เป็นเจ้าภาพพิธีเปิดงานโครงการสานฝันกับสถาบันเทคโนโลยีซัมซุง (Samsung Dream Tomorrow – Tech Institute)

ข่าวเทคโนโลยี Thursday April 16, 2015 11:54 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 เม.ย.--ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพบ้านบึง ผู้บริหารของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตัวแทนผู้บริหารของ ซัมซุง ซี แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่นและ ซัมซุง อีเล็กทรอนิกส์ รวมตัวกันเพื่อทำพิธีเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคารและเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกอาชีพบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการการอาชีวศึกษาเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตของ Plan ประเทศไทย (LIVE-Thai) โครงการที่ให้เยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทยมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาความสามารถในการหางานโดยเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกอาชีพตามความต้องการของตลาดและการชวยเหลือในการจัดหางาน นอกจากนี้ โครงการยังจะช่วยให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมากที่สุดในการเรียกร้องสิทธิในโอกาสการจ้างงานที่ปลอดภัย ได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมและเท่าเทียมโดยการปรับปรุงทักษะทางเทคนิคด้านอาชีพและทักษะชีวิต ได้รับประสบการณ์ตรง ปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานที่ถูกต้องและการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม โดยโครงารจะดำเนินเป็นระยะเวลา 18 เดือนซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากซัมซุง ซี แอนด์ ที และซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับเยาวชนบ้านบึงจำนวน 295 คนพร้อมกับคาดว่าจะมีเยาวชนเข้ารับการอบรมที่ศูนย์มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในโครงการ ซัมซุง ซี แอนด์ ที จะสร้างอาคารฝึกอบรมอาชีพใหม่พร้อมกับปรับปรุงอาคาร 3 อาคารที่มีอยู่ให้กับศูนย์ นอกจากนี้ บริษัทยังจะให้การสนับสนุนในการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีอยู่ตลอดจนเพิ่มการฝึกอบรมใหม่ๆ ด้านไอซีทีและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนรู้รวมถึงผู้ให้การฝึกอบรมในโครงการนี้ด้วย โครงการจะปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ศูนย์ร่วมกับซัมซุงและ Plan จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและให้เยาวชนมีหลักสูตรเรียนรู้เพิ่มเติม อาทิ ช่างยนต์ หลักสูตรการซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในบ้านและบทเรียนทักษะชีวิตเพิ่มเติม โครงการจะทำให้แน่ใจว่าเยาวชนถูกเตรียมความพร้อมทั้งทักษะทางเทคนิคด้านอาชีพตามความต้องการของตลาดและทักษะชีวิตที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง นอกจากเยาวชนจะได้รับการสนับสนุนจากวิศวกรมืออาชีพจากซัมซุงที่จะฝึกให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญเมื่อมีการฝึกปฏิบัติการฝึกอาชีพ เช่น วิธีการฝึกอบรมในสถานปฏิบัติงานจริง Plan จะทำให้เยาวชนมีทักษะชีวิตที่นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาชีพที่พวกเขาได้รับ Plan เชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่เพียงแต่มีทักษะทางเทคนิคแต่ยังมีทักษะชีวิตอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการเรื่องส่วนตัวในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบอีกด้วย ประวัติซัมซุง ซี แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่น civil infrastructure ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ซัมซุง ซี แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่น เป็นต้นกำเนิดของซัมซุงกรุ๊ป กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ที่มีความสนใจในธุรกิจด้านการก่อสร้าง อีเล็กทรอนิกส์ สารเคมี การเงินและภาคอื่น ๆ อีกมากมาย ซัมซุง ซี แอนด์ ที ให้บริการโซลูชั่นธุรกิจครบวงจรแก่ลูกค้าทั่วโลกในสาขาของอาคาร โครงสร้างพื้นฐานภาคประชาชน โรงงานและการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในฐานะที่เป็นผู้ก่อสร้างอาคารที่ได้รับความไว้วางใจ ซัมซุง ซี แอนด์ ที ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานที่สำคัญทั่วโลกรวมทั้ง เบิร์จ คาลิฟา (Burj Khalifa) ตึกที่สูงที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น ซัมซุง ซี แอนด์ ที กำลังดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการก่อสร้างคลังก๊าซแอลพีจีในประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www.secc.co.kr หรือ www.samsungcntblog.com. ประวัติ Plan: Plan เป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศดำเนินงานในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก Plan เป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนาชุมชนที่ถือเด็กเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก Plan ร่วมกับบริษัทคู่ค้าทั่วโลกได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากกว่า 86,000 แห่งที่มีจำนวนประชากร 165 ล้านคนรวมเด็ก 81 ล้านคน (www.plan-international.org)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ