องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เผยความคืบหน้าในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ข่าวทั่วไป Monday April 27, 2015 09:20 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--นิโอ ทาร์เก็ต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เผยความคืบหน้าในการผลักดันมาตรการเพื่อแก้ไข ปัญหาคอร์รัปชัน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการปิดช่อง ทุจริตอย่างต่อเนื่อง นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในความพยายามขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ผ่านมาว่า มีผลตอบรับจากผู้มีอำนาจในประเทศ คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมาตรการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ที่สุดและส่งผลกระทบในวงกว้าง คือ การแก้ไขพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้และช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่มีมานานของประชาชนในการ รับบริการจากหน่วยงานของรัฐ พ.ร.บ.ดังกล่าว จะช่วยลดโอกาสในการเรียกร้องสินบนของเจ้าหน้าที่ เมื่อประชาชนไปติดต่อขอใบอนุญาต อนุมัติต่างๆ กำหนดให้ภาครัฐต้องกำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่รวดเร็ว และประชาชน สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หากเกิดความบกพร่อง ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้ นับเป็นกติกาใหม่ในการคืนความสะดวกและลดภาระของประชาชน ส่วนอีกมาตรการหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในระดับที่นานาชาติให้การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ และจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ คือ กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยใช้เครื่องมือที่เป็นสากล 3 โครงการคือ 1) การใช้ข้อตกลงคุณธรรม 2) CoST และ 3) EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) ซึ่งเป็นกลไกสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรใต้ดิน เช่น ปิโตรเลียม เหมืองแร่ จะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผล- ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชนอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังมีมาตรการที่แสดงถึงความกล้าหาญของรัฐบาลคือ การโยกย้ายข้าราชการสีเทาหรือ ข้าราชการที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต และการใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ดินในเขตป่าสงวน “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จะติดตามเสนอแนะและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะติดตามเร่งรัด ให้มีการดำเนินคดีคอร์รัปชันที่สำคัญทุกคดีโดยเร็ว เมื่อมีการจับกุมดำเนินคดีคอร์รัปชันที่สำคัญทุกคดีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ” นายประมนต์กล่าว นายประมนต์กล่าวด้วยว่าจากนี้ไป องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เตรียมจัดเวที รับฟังความคิดเห็น โดยเชิญนักวิชาการมาร่วมวิพากษ์วิจารณ์ ให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ จะสามารถป้องกันปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ