แถลงการณ์สภาผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอส

ข่าวเทคโนโลยี Friday July 10, 2015 17:48 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--NBTC Rights ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ได้มีการประชุมใน เรื่องร้องเรียนจากหนังสือ ของคณะทำงานติดตามสื่อในกองทัพบก กรณีการออกอากาศรายการ ที่นี่ Thai PBS เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งมีการนำเสนอสกู๊ปข่าวนักศึกษา กลุ่มดาวดิน มีเนื้อหาไม่เหมาะสมทั้งนี้ กสทช.ได้เชิญผู้บริหารช่องไทยพีบีเอสมาชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ได้มีการพิจารณาและมีมติว่า การออกสกู๊ปข่าวดังกล่าว มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งอันเป็นการต้องห้ามตามประกาศ คสช.จึงเห็นสมควรกำหนดโทษปรับทางปกครองขั้นต่ำ และได้เลื่อนการพิจารณาออกไปนั้น สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก ๙ ภูมิภาค ๓๒ กลุ่มประเด็น มีความเห็นว่า การร้องเรียนดังกล่าว เป็นการกระทำที่เข้าข่ายการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยเฉพาะ ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส ที่เป็นสื่อสาธารณะ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือและเป็นพื้นที่การสื่อของประชาชนบริการด้านสื่อ ประเภทสื่อสาธารณะ โดยมีวิสัยทัศน์ ว่า "มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม" ซึ่งการร้องเรียนของอนุกรรมการดังกล่าวขัดแย้งต่อเจตนารมณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่ สมบูรณ์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ขอยืนยันหลักการว่า สื่อมวลชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของทุก ฝ่ายตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การมาให้กำลังใจแก่ คุณสุภิญญา กลางณรงค์และคณะกรรมการ กสทช.ท่านอื่นๆ เป็นการแสดงความต้องการยืนหยัดในหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่มีกฎหมายรองรับความเป็นอิสระ จะต้องยืนยันหรือไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามากดดัน หรือครอบงำการนำเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องเป็นกลางเสนอข่าวให้รอบด้าน และหวังในความเป็นธรรมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ จะพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม สภาผู้ชมและผู้ฟังฯ เข้าใจถึงมูลเหตุ ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับการเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่าย และมุ่งหมายให้เกิดความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน รัฐบาลควรที่จะรับฟังและพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศในขณะนี้ ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน เราขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้โปรดพิจารณาข้อเท็จจริง อย่างเป็นธรรมและรอบด้าน และเคารพต่อสิทธิของประชาชนที่ควรได้รับรู้ข่าวสารตามความเป็นจริงและ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคน ที่นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านต่อประชาชน และขอให้ทุกฝ่ายเคารพและไม่แทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ