เอสโซ่สนับสนุนจุฬาสร้างสะพานในชนบท

ข่าวทั่วไป Wednesday April 8, 1998 12:50 —ThaiPR.net

กรุงเทพ--8 เม.ย.--เอสโซ่
นายพงษ์ศักดิ์ คุณากรปรมัตถ์ ผูจัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทให้แก่ ศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสะพาน "ยุววิศวกรบพิธ 26" ที่กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่อตั้งและเริ่มโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้ศึกษามาทำงานร่วมกัน เรียนรู้ความเป็นอยู่ของสังคมชนบท รู้จักเสียสละเพื่อสังคม และสร้างสิ่งอำนวยประโยชน์แก่สาธารณชนในท้องถิ่นทุรกันดาร อาทิ สะพาน ฝายน้ำล้น อาคารเรียน และอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เอสโซ่ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชนบท จึงให้การสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนานี้มากว่า 10 ปี โดยในปีนี้ได้สนับสนุนโครงการ "สะพานยุววิศวกรบพิธ 26" ซึ่งเป็นโครงการสร้างสะพานที่จะอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในชนบทเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมของกิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งแต่เดิมจะต้องผ่านลำห้อวยทราย ซึ่งเป็นทางที่ขาดอยู่ และยากที่จะเข้า-ออกได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีระดับน้ำสูงมาก ทางชมรมอาสาพัฒนา จึงจัดให้มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร เพื่อประโยชน์ในการทำการเกษตรของคนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระยะเวลาในการออกค่ายอยู่ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2541
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัดโทร. 262 4000 โทรสาร 262 4808--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ