แซ่บสนั่นโซเซียลเมื่อ Freshmen Boy & Girl ม.บูรพา แข่งขันโพสท่าเด็ดประชันกัน

ข่าวทั่วไป Wednesday August 26, 2015 13:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--ม.บูรพา ช้อนส้อมเป็นสิ่งคู่กันฉันใด วัยรุ่นกับโลกโซเซียลย่อมเป็นสิ่งคู่กันฉันนั้น และความต่างทำให้เกิดความเด่น จึงทำให้การประกวด Freshmen Boy & Girl 2015 บน Facebook ที่นิสิตทั้ง 19 คณะของมหาวิทยาลัยบูรพาต่างคิดค้นท่าเด็ดประกวดประชันกันต่อเนื่องมาทุกปี สำหรับปีนี้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ M1 นายบุญฤทธิ์ ศรีรักษา (ตุ๊มตุ่มตะ ตุมโจ๊ะ) W1 นางสาววรรณิกา ประศรีพัฒน์ (มิวเล่เลิฟ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ M2 นายอมเรศ สมุทรานุกุล (โอ๊ต) W2 นางสาวฐาปนี ปินทรายมล (เนย) คณะการจัดการและการท่องเที่ยว M3 นายสกนธ์ ศิริธนะศาสตร์ (นุ๊ก) W3 นางสาวกรรณิการ์ เอเกลมันส์ (เจ็ม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ M4 นายพัสกร หาญภัทรไชยกูล (ออสก้า) W4 นางสาวจิรัชยา กล้าสมศักดิ์ (แจน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ M5 นายธรรมรัตน์ ชัยกุล (ฟิวส์) W5 นางสาวรุ่งรัตน์ ไทยส่วย (กานต์) คณะโลจิสติกส์ M6 นายสุรสิงห์ สุริศรี (เบนซ์) W6 นางสาวพิมพ์พิมน พูลเชื้อ (มุก) โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ M7 นายชินภัทร์ งามฉวี (ท้อป) W7 นางสาวศิรินทิพย์ ขันทอง (เพลง) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ M8 นายวชิรวิทย์ เชื้อแขก (ฟลุ๊ค) W8 นางสาววิภาวี บุญเฉลียว (จ๋อมแจ๋ม) คณะวิทยาการสารสนเทศ M9 นายจตุรภัทร ชื่นจรัสทรัพย์ (แฟร์) W9 นางสาวปติณญา เรืองฤทธิ์ (กัล) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ M10 นายธิติสรรค์ เมษศิริฤกษ์ (นัท) W10 นางสาวปุณิกา อารมณ์ชื่น (โยเย) คณะวิทยาศาสตร์ M11 นายวรรณภัทร เจือสุวรรณ์ (อ๋อง) W11 นางสาวธัญญ์นภัส ธนไพศาลวรโชติ (แทต) คณะศึกษาศาสตร์ M12 นายศรศีล บุตรเจริญ (เติ้ง) W12 นางสาววิสาสินี ศรีโกไสย (เฟิร์น) คณะเภสัชศาสตร์ M13 นายธนยศ กฤตธนาพนธ์ (สโนว์) W13 นางสาวอมานดา คาเคน (อันด้า) วิทยาลัยนานาชาติ M14 นายตรีทเศศ พรหมศิริ (ตรี) W14 นางสาวสุภชา เทพวงศ์ (เนย) คณะสหเวชศาสตร์ M15 นายพฤทธิพงศ์ สัมพันธ์พร (เอิร์ธ) W15 นางสาวเขมิกา แสวงทรัพย์ (เข็ม) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา M16 นายคงเอก สุเมธรัตน์ (โซดา) W16 นางสาวพรวดี อ้นชนะ (แอม) คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร M17 นายไชยวัฒน์ วณิชชากร (บอย) W17 นางสาวปรางทิพย์ คงดุสิต (มะปราง) คณะพยาบาลศาสตร์ M18 นายชนแดน เกตุแก้ว (ฟลุ๊ค) W18 นางสาวธมลวรรณ ศิริจันทพันธุ์ (อุ๊ย) คณะแพทยศาสตร์ M19 นายคณิศร จิตรานุรักษ์สกุล (เฟิร์ส) W19 นางสาวสุทธิ์พัทฐิดา ภัทรมงคลไชย (มุก) อย่ามัวดูกันเพลินจนลืมกดไลค์ภาพกันได้ที่ https://www.facebook.com/studentorganization.56 เพราะภาพที่มียอดไลค์สูงสุด จะได้รับรางวัล Popular Vote โดยทุกท่านสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้-วันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค.2558 เวลา 21.00 น. ช้าอดหมดร่วมสนุกนะ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ