สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

ข่าวทั่วไป Monday September 7, 2015 17:38 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--วิทยพัฒน์ บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ เขียนโดยรองศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ ตัวแบบการตัดสินใจ (decision model) ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น(linear programming) การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง (transportation model) ตัวแบบการกำหนดงาน (assignment model) ตัวแบบพัสดุคงคลัง (inventory model) การวางแผนและการควบคุมโครงการด้วย PERT/CPM ตัวแบบแถวคอย (queuing model) ทฤษฎีเกม(game theory) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov model) ตัวแบบการจำลองสถานการณ์ (simulation model) อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ LINDO, QM for Windows และ Excel พร้อมตัวอย่างการประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งด้านธุรกิจและด้านการผลิต โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยคำตอบ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นที่ความเข้าใจในตัวแบบ หลักการการวิเคราะห์ ประโยชน์และข้อจำกัดของตัวแบบต่างๆ และการนำไปใช้ในการจัดการและการตัดสินใจ ไม่เน้นการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สามารถใช้เป็นตำราเรียนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ การวิจัยดำเนินงาน วิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ SE-ED B2S นายอินทร์ แพร่พิทยา ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ