ชมรม SCB IEP จัดโครงการ “SCB IEPปั่นรวมใจถวายพระพร” เฉลิมพระเกียรติในหลวง 88 พรรษา ระดม 88 นักปั่นร่วมเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่

ข่าวทั่วไป 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 16:59 น. —ThaiPR.net

ชมรมนักธุรกิจโครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร หรือ SCB IEP ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ "SCB IEP ปั่นรวมใจถวายพระพร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา สนองแนวพระราชดำรัสเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระดมนักปั่น 88 คน ร่วมขบวนปั่นเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ รวมระยะทาง 788 กม. พร้อมบริจาคจักรยานให้ "โครงการจักรยานยืมเรียน" จังหวัดละ 88 คัน ตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน รวม 440 คัน และรวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีวิชาช่างประกอบอาชีพ เป็นกำลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตต่อไป

นายวีระศักดิ์ ทรัพย์แสนอุดม ประธานชมรมนักธุรกิจโครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร (SCB IEP) กล่าวว่า "ชมรมนักธุรกิจ SCB IEP เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจที่ผ่านการอบรมจากโครงการ "เสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร" หรือ SCB IEP ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดขึ้น การจัดตั้งชมรมนักธุรกิจSCB IEP เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ และต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน โดยการทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆ ซึ่งทางชมรมมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะมาถึง และสนองแนวพระราชดำรัสเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมรมนักธุรกิจ SCB IEP จึงได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล "SCB IEP ปั่นรวมใจถวายพระพร" ซึ่งเป็นการระดมนักปั่น 88 คน ร่วมขบวนปั่นจักรยานเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน ระยะทางรวมทั้งสิ้น 788 กม. โดยเริ่มต้นขบวนปั่นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ จุดปล่อยขบวนบริเวณลานหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยหนึ่งในภาระกิจของนักปั่นคือส่งมอบจักรยานบริจาคให้ "โครงการจักรยานยืมเรียน" ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดใน 5 จังหวัดที่ปั่นผ่าน อันประกอบด้วย นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง และเชียงใหม่ จังหวัดละ 88 คัน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 440 คัน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในจังหวัดต่างๆ พร้อมกับรวบรวมสมุดลงนามถวายพระพรซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์วางไว้ให้ประชาชนลงนามที่สาขาของธนาคารฯ ใน 5 จังหวัดดังกล่าว เพื่อทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจบโครงการ"

นายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ธนาคารฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการ "SCB IEPปั่นรวมใจถวายพระพร" ที่ริเริ่มโดยชมรมSCB IEP เนื่องจากมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ทางด้านต่างๆ ของธนาคารฯเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งธนาคารฯ มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยการรณรงค์ให้ประชาชนและเพื่อนพนักงานร่วมกิจกรรมทำความดีผ่านโครงการต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ ธนาคารฯ มีความมุ่งหวังและสนับสนุนให้คนไทยตระหนักและหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน ผ่านโครงการ Bike.SCB ขึ้นในปี 2558 นี้ ประกอบกับโครงการอบรม "เสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร" หรือ SCB IEP ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นเครือข่ายนักธุรกิจสำคัญของธนาคารฯ อีกด้วย เราจึงเล็งเห็นความสำคัญและมีความยินดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้"

นายนพปฎล พิริยะกุล อดีตแชมป์จักรยานประเทศไทย หนึ่งใน 88 นักปั่นจักรยานโครงการ ชมรม SCB IEPรวมใจถวายพระพร กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการนี้ว่า "ในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการทำในสิ่งที่ตัวเองรักคือการขี่จักรยาน ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนนักปั่นจักรยานในโครงการ SCB IEP ปั่นรวมใจถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา พร้อมทั้งขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับพลังสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ ผลักดันให้กิจกรรมจากกลุ่มคนรักจักรยาน สมาชิกชมรม SCB IEP ขยายวงใหญ่ขึ้นจนกลายเป็น โครงการ SCB IEP ปั่นรวมใจถวายพระพร ในที่สุด โดยพร้อมจะทำหน้าที่นักปั่นจักรยานให้ดีที่สุดเพื่อพิชิตเส้นทางปั่นทั้งสิ้น 788 กม.ไปกับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ทั้งหมด 88 คน"

นอกจากนี้ชมรม SCB IEP ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีวิชาช่างประกอบอาชีพ ส่งเสริมการผลิตแรงงานช่างฝีมือเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอีไทยในแขนงต่างๆ ซึ่งถือเป็นกำลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตต่อไป โดยสามารถร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพระดาบส ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา ชื่อบัญชีมูลนิธิพระดาบส เลขที่ 067-2-04417-1

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ที่จัดเตรียมไว้ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขานครสวรรค์ สาขาห้าแยกโคกมะตูม จังหวัดพิษณุโลก สาขาอุตรดิตถ์ สาขาลำปาง สาขาประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาที่ตั้งอยู่ในเส้นทางปั่น หรือผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.SCBIEPLetsBike.com ซึ่งประชาชนสามารถเลือกคำถวายพระพรที่เตรียมไว้ให้ พร้อมชื่อและนามสกุลของผู้ลงนามจะไปปรากฏเป็นใบโพธิ์ที่นำมาร้อยรวมอยู่บนต้นโพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ จะรวบรวมคำลงนามถวายพระพรออนไลน์มาบันทึกลงบนแผ่นซีดีเพื่อทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ