มสธ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดในภาวะการแข่งขันในตลาดเสรี”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2544 10:47:12 น.
กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--มสธ.

สำนักการศึกษาต่อเนือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดในภาวะการแข่งขันในตลาดเสรี” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคมนี้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีทักษะในการจัดทำแผนการตลาด และการบริหารงานขาย ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นนักการตลาดที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์หมายเลข 5032121 — 4 ต่อ 3168, 3169 หรือ 5033871 ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท (พักค้าง) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจเบิกค่าลงทะเบียนได้--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง