สภาการพยาบาลเตรียมการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ 43 ให้ยิ่งใหญ่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2543 10:17:18 น.
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สภาพยาบาล

สภาการพยาบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ยิ่งใหญ่ โดยจะเดินเทิดพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้

รองศาสตราจารย์ ทัศนา  บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้กล่าวถึงการจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งสภาการพยาบาลจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ในวันที่ 20 — 21 ตุลาคม 2543 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยจะจัดให้มีการประชุม วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นของสภาการพยาบาลและมอบรางวัล รวมทั้งจัดการเดินเทิดพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศ รองศาสตราจารย์ ทัศนา  บุญทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 นับเป็นศิริมงคลยิ่งสำหรับพยาบาลไทย พยาบาลทั้งประเทศจึงได้ร่วมจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย สำหรับในปี 2543 ในวโรกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพพระองค์ท่าน สภาการพยาบาลจะมีกิจกรรมพิเศษกว่าทุกปี คือนอกจากพยาบาลผดุงครรภ์ พร้อมใจกันเดินเทิดพระเกียรติพร้อมกันทั้งประเทศและในวโรกาสอันสำคัญยิ่งนี้แล้ว สภาการพยาบาลยังดำเนินการขอพระบรมราชานุญาต อันเชิญพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เพื่อมอบให้พยาบาลหรือผดุงครรภ์ ในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 23 ประเทศ ที่มีผลงานประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ในคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อประกาศพระเกียรติยศให้ขจรขจายไปสู่ระดับนานาชาติ--จบ--

-สส-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง