ภาพข่าวนิทรรศการ 72 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล

ข่าวทั่วไป 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 17:38 น. —ThaiPR.net

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2 และนายกสภาการพยาบาลให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด " นิทรรศการ 72 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สมจิต หนุเจริญกุล " ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการการรังสรรค์วัฒนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล

จากซ้ายไปขวา ผศ.ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์, รศ. ดร.อรสา พันธ์ภักดี, ผศ.ดร. เรณู พุกบุญมี,รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง, ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล, ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร,รศ.ดร. พรรณวดี พุธวัฒนะ, ผศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ