ภาพข่าวเปิดตัวหนังสือ ไม่เก่ง...ก็เก่งได้ด้วยกระบวนการโค้ช

ข่าวทั่วไป Wednesday December 9, 2015 17:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.-- งานเปิดตัว หนังสือไม่เก่ง...ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช ของ ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ หรือ โค้ช ดร.โกโก้ (ที่ 3 จากขวา) รับตะกร้าดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณปัทมาภรณ์ บุญเพิ่ม แผนกรับจัดจำหน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้เข้าร่วมอภิปรายบนเวที คุณภาณุ เสถียรพจน์ - ผู้อำนวยการสายบริหารบุคคลและเทคโนโลยี่สารสนเทศ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และประธาน ICF Bangkok Chapter (ที่ 1 จากขวา) และคุณโสชัจจ์ งามนุรักษ์ (Coach So Cool) โค้ชที่ปรึกษาทางด้านการงิน (ที่ 4 จากขวา) หนังสือไม่เก่ง...ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช เป็นหนังสือที่พลาดไม่ได้ตามกระแสหลักในยุคนี้ โดยการโค้ช (Coaching) ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้อ่านจะต้องรู้จักประยุกต์และนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ โดยสามารถนำไปใช้ในการโค้ชตนเองและบุคคลอื่นในที่ทำงาน รวมทั้งคนที่คุณรักได้อย่างง่ายๆ และปฎิบัติได้จริงทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งกับครอบครัวที่คุณรัก ...เพื่อดึงทุกศักยภาพในตัวคุณจากธรรมดา สู่ความเป็นเลิศ... ...เพื่อรักษาสมดุลยภาพในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว... ...เพื่อความสุขทั้งในที่ทำงานและครอบครัว...


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ