สำนักงานประกันสังคมแจ้ง ผู้ประกันตน สิ้นสภาพอายุ 55 ปี รับเงินบำเหน็จชราภาพได้แล้ว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2543 18:08:45 น.
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม แจ้งข่าวดี ผู้ประกันตนที่ออกจากงาน หรือสิ้นสภาพการเป็น ผู้ประกันตน อายุครบ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน ขณะนี้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพได้แล้วนายจำลอง ศรีประสาธน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปิดเผยว่า ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้กำหนดให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบเข้ากองทุนในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ส่วนกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุน พร้อมดอกผลตามอัตราที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งในขณะนี้ กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ ผู้ประกันตนสามารถขอรับสิทธิได้แล้ว โดยเงื่อนไขการเกิดสิทธิ คือ จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเช่น ออกจากกงานเกษียณอายุการทำงาน เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ กรณีบำเหน็จชราภาพตามคุณสมบัติที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด สามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามแบบสปส.2-01/6 กับสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั้ง 6 เขต หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขา ที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบหรือประจำทำงานอยู่ หากผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง