กทม.เรียกบรรจุข้าราชการใหม่ 2 ก.ค.นี้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2544 15:08:15 น.
กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--กทม.

นายสุชาติ จำปาขาว ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กทม. แจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการยังหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่าง รวม 122 ราย ประกอบด้วย ผู้สอบแข่งขันได้กรณีเป็นข้าราชการ กทม. จำนวน 24 ราย กรณีเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน 5 ราย และเป็นกรณีบรรจุใหม่จำนวน 93 ราย ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุ 1, เจ้าหน้าที่การเกษตร 1, ช่างเครื่องกล 1, ช่างสำรวจ 1, เจ้าหน้าที่สถิติ 1, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1, เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1, เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 2, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2, เจ้าพนักงานสถิติ 2, พนักงานปกครอง 2, นายช่างสำรวจ 2, นายช่างเครื่องกล 2, นายช่างโยธา 2, นายช่างไฟ้ฟ้า 2, เจ้าพนักงานการเกษตร 2, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2, เจ้าพนักงานธุรการ 2, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3, นักบัญชี 3, นักวิชาการศูนย์เยาวชน 3, เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน 3, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3, เจ้าหน้าที่วินัย 3, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3, นักสถิติ 3, นักวิชาการเงินและบัญชี 3, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3, นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 ,นักพัฒนาชุมชน 3, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3, บุคลการ 3, เจ้าพนักงานปกครอง 3

ผู้สอบแข่งขันได้กรณีบรรจุใหม่ ต้องไปรับหนังสือส่งตัวที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2544 ระหว่างเวลา 08.30 — 16.00 น. และหากหน่วยงานใดไม่มีข้าราชการบรรจุใหม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน หรือสละสิทธิ์ โปรดแจ้งฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยด่วน เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่จะต้องให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเรียกตัวผู้สอบได้จากบัญชีสอบแข่งขัน และส่งตัวให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 2243034, 2245392 หรือดูแผ่นป้ายประกาศที่ ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร--จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง