ม.เกษตรศาสตร์  เปิดโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2544 13:41:36 น.
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--ม.เกษตรศาสตร์
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
(นอกเวลาราชการ) ในระดับปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์เกษตร) รุ่นที่ 6 เน้นการประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการการผลิต
การตลาด และธุรกิจการเกษตร
คุณสมบัติ
ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนิสิต MAE

วันเดือนปี                               รายการ


18 มิ.ย. - 31 ก.ค. 44      ขายใบสมัคร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.30 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องธุรการโครงการฯ (ศศ.116) คณะเศรษฐศาสตร์
9 ก.ค. - 31 ก.ค. 44       รับสมัครสอบ เวลา 09.00-20.30 น.
และ 28-29 ก.ค. 44         รับสมัครสอบ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องธุรการโครงการฯ (ศศ.116) คณะเศรษฐศาสตร์

5 ส.ค. 44                 สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม

วิชาที่สอบ : เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค
คณิตศาสตร์และสถิติ

10 ส.ค. 44                ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

18 ส.ค. 44                สอบสัมภาษณ์ (เวลา 09.00-16.00 น.)

27 ส.ค. 44                ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

2 ก.ย. 44                 นิสิตใหม่ลงทะเบียน
16 ก.ย. 44                ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
17 ก.ย. 44 - 19 ต.ค. 44   นิสิตใหม่เรียนปรับพื้นฐาน (เวลา 18.00-21.00 น.)

23 ก.ย. 44                ทดสอบภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย

29 ต.ค. 44                วันเปิดภาคการศึกษาปลาย 2544


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 942-8524-5--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง