ฟาร์อีสท์ ดีดีบี สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ลับคมความรู้สู่โลกของงานโฆษณา กับมืออาชีพ ในโครงการ CBS Academy

ข่าวทั่วไป Friday January 29, 2016 11:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บริษัทโฆษณาชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานโฆษณาอย่างมืออาชีพ โดยจัดโครงการ CBS Academy กิจกรรมเวิร์กช็อปและประกวดผลงานสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างสรรค์นักโฆษณาคลื่นลูกใหม่ประดับวงการ นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CBS Academy เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของฟาร์อีสท์ ดีดีบี ในการเป็น "ผู้นำในการสร้างความสำเร็จของลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาด" (The Leader in Creative Business Solutions) โดยการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดงานโฆษณาที่สามารถสื่อสารไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายทางการตลาด CBS Academy เป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาดได้จริง ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท และยังได้ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานดีดีบี ประเทศสิงคโปร์ พร้อมโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทในเครือฟาร์อีสท์ ดีดีบี โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าร่วมเวิร์กชอปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และสัมผัสบรรยากาศการทำงานโฆษณาภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานโฆษณาที่สามารถบรรลุผลทางการสื่อสารได้ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งผลงานในรูปแบบชิ้นงานโฆษณาภายใต้โจทย์ คือ รณรงค์ให้คนไทยรักการเขียนด้วยลายมือมากขึ้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน จะต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ จากนั้นคณะกรรมการจะคัดให้เหลือผู้เข้ารอบ 20 คน ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กชอปกับนักคิด นักโฆษณา และนักการตลาดตัวจริงเสียงจริง 7 คน อาทิ คุณสุหฤท สยามวาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงผ่านหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ งานครีเอทีฟที่ตอบโจทย์การตลาด สร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์, เลือกงานอย่างไรให้ขายของได้, Digital & Content Marketing, Stunned Copy Writing, Story Telling เป็นต้น หลังสิ้นสุดการอบรมอย่างเข้มข้นกว่า 15 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับโจทย์สำหรับคิดงานโฆษณาชิ้นสุดท้าย เป็นโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้าภายใต้แนวคิด "ลูกผู้ชายตัวจริง" โดยกำหนดระยะเวลาในการสร้างสรรค์งานเพียง 48 ชั่วโมง เพื่อค้นหาผู้ชนะ 3 คนสุดท้าย "ปีแรกของการจัดโครงการได้รับเสียงตอบรับจากนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างมากเกินความหมาย มีชิ้นงานส่งเข้าประกวดกว่า 300 ชิ้น แม้ว่าน้องๆ จะไม่ใช่มืออาชีพ แต่ก็ทำออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ"นางชัยลดากล่าว นายอนุพล ภูวพูนผล ประธานโครงการ CBS Academy กล่าวว่า คณะกรรมการทุกคนทุ่มเทการคัดเลือกผลงานที่ชนะอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ชิ้นงานโฆษณาที่โดดเด่น สามารถสื่อสารตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด โดยผลงานที่ชนะเลิศนอกเหนือจากการตอบโจทย์การตลาดแล้ว ยังมีไอเดียสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่สนุกสนาน ทำให้คนรู้สึกอยากแชร์ต่อ ซึ่งเหมาะสมสำหรับสื่อไวรัลคลิปตามที่โจทย์กำหนด มาฟังความรู้สึกของผู้ชนะทั้ง 3 คนที่โชว์ความสามารถจนชนะใจคณะกรรมการ เริ่มจากเจ้าของผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศ นายพชร สงวนศักดิ์ (ลิง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า "การเวิร์กชอปกับโครงการนี้ทำให้วิธีคิดของผมเปลี่ยนไปเลย ถ้าไม่ได้มาเวิร์กชอปที่นี่ ชิ้นงานของผมอาจจะยังอาร์ตสุดโต่งเกินไปจนคนทั่วไปดูไม่เข้าใจก็ได้ ตอนแรกผมไม่รู้จักว่าอาชีพ ครีเอทีฟคืออะไร แต่พอได้มาสัมผัสก็รู้สึกชอบ และอยากจะเติบโตในด้านนี้" นายพศวัต เตชะวันชัย (คอปเตอร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวว่า แม้จะเรียนมาทางด้านธุรกิจ แต่ส่วนตัวเป็นคนสนใจงานครีเอทีฟ จึงมาสมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้เข้าเวิร์กชอปก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจและสนุก เพราะทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ถ้าไม่ได้มาร่วมโครงการนี้ คงไม่ได้รู้วิธีว่าควรนำเสนออย่างไรให้ดูน่าสนใจ ส่วน นางสาวพัดชา ตันวิรัช (ฟ้า) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เล่าถึงการไปดูงานที่สิงคโปร์ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก มีโอกาสได้เห็นตัวอย่างงานครีเอทีฟที่น่าสนใจในหลายๆ รูปแบบ และยังเป็นงานที่สามารถตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย "อยากให้น้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการกันเยอะๆ รางวัลไม่ใช่เรื่องสำคัญ แค่เราไม่อยู่เฉย ส่งผลงานเข้ามาก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว" น้องฟ้ากล่าวทิ้งท้าย น้องๆ ที่สนใจอยากสัมผัสประสบการณ์ทำงานด้านโฆษณา สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของโครงการ CBS Academy ปีที่ 2 ได้ที่ www.cbs-academy-th.com และ www.facebook.com/CBSAcademy

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ