ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณียาอีนาลาพริล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 09:46:22 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--อย.

อย.โต้ข่าว มิได้เพิกเฉยกรณียาอีนาลาพริล พร้อมชี้แจงมีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอด หากพบที่ไม่เข้ามาตราฐานก็มีการเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก อย.มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว

ภญ.อังกาบ เวสโสสิทธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณียาลดความดันโลหิตชนิดรับประทานที่มีชื่อสามัญทางยาว่า "อีนาลาพริล" (Enalapril) ซึ่งปรากฎเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งรายงานผลคุณภาพของยาที่ต่ำกว่ามาตราฐานดังกล่าวมาให้ อย.แล้วแต่มิได้มีความเคลื่อนไหวหรือดำเนินการแต่อย่างใดนั้น อย.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรณีที่เกิดขึ้นนี้ อย.มิได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ผลวิเคราะห์ที่ได้รับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ทางกองควบคุมยาของ อย. ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังยาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้เก็บตัวอย่างยาทั้งในสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้าที่มีรายงานปัญหาด้านคุณภาพเพื่อส่งวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ้าพบว่ามีปัญหา ได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาติปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ทันที หลังจากผู้รับอนุญาตได้ปรับปรุงคุณภาพแล้ว จีงเก็บตัวอย่างเพื่อส่งเคราะห์คุณภาพซ้ำ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีปัญหาด้านคุณภาพก็ได้ส่งให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาดไปหลายราย พร้อมทั้งได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

รองเลขาธิการฯ ภญ.อังกาบ เวสโกสิทธ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากรายงานผลการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว อย.เองก็มีการเฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์อีนาลาพริลด้วย ซึ่งหากพบว่าไม่เข้ามาตราฐานก็จะมีการดำเนินการในแนวทางเดียวกัน พร้อมกับดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนในระยะยาวนั้น อย.กำลังทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุที่ยาเม็ดอีนาลาพริลไม่ได้มาตราฐานว่าเกิดจากสาเหตุทางเทคนิคการผลิตหรือคุณภาพวัตถุดิบที่เป็นตัวยาสำคัญต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนโปรดอย่าตื่นตระหนก อย.ได้ดำเนินการด้านกำกับดูแลคุณภาพมาตราฐานอยู่แล้วอย่างเข้มงวด สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคยาที่มีคุณภาพมาตราฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพ--จบ--

-ยก-