ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจอมทอง รับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2544 13:27:32 น.
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--กทม.

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2544 รับสมัคร ผู้ไม่จบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อในระดับ ประถมศึกษา ผู้ที่จบประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ที่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และรับสมัครผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเทียบเท่า, ปวช, ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มสธ.หลักสูตร 4 ปี

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับ ประถม, มัธยมศึกษาตอนต้น, และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2544 นี้เป็นต้นไป เรียนฟรี และสามารถเลือกวันเรียนได้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจอมทอง โทรศัพท์ 0-2427-1240 ต่อ 502 หรือ 0-2874-2295 โทรสาร. 0-2874-2296 ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2544 ไม่เว้นวันหยุดราชการ--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง