“ยิบอินซอย” จับมือ...แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน..และ 7ภาคี เปิด7 โซนกิจกรรมจัดงาน...มหัศจรรย์แห่งการอ่าน... ชูคอนเซ็ปต์บอกรักด้วยหนังสือ 13 กพ.นี้ ณ ลานใบไม้

ข่าวทั่วไป Thursday February 11, 2016 11:54 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ร่วมกับ...แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน... จับมือ 7 ภาคีเครือข่ายได้แก่ 1.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 2.พื้นที่ต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเขตห้วยขวาง เขตมีนบุรี เขตบางรัก 3.สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park 4.สถานีวิทยุ FM.105 MHz. คลื่นสีขาว 5.โครงการ 1 อ่านล้านตื่น 6.กระดาษถนอมสายตา Green Read โดย เอสซีจี เปเปอร์ 7.สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่ลานใบไม้ 2,000 ตร.ม.จัดกิจกรรม Happy reading in wonderland : มหัศจรรย์แห่งการอ่าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ บอกรักด้วยหนังสือ : อ่านสร้างสุข ปลุกจินตนาการ สานสายใยรัก ถักทอความเกื้อกูล เพิ่มพูนทักษะสมองและชีวิต การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครอบครัวและทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน พร้อมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพแก่ภาคีเครือข่ายด้านงานวิชาการ และความรู้ในงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมทั้งการเปิดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติที่นำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ 7 โซน คือ โซนที่ 1 คือโซน เปิดโลกจินตนาการนิทานสร้างสุข : Reading in wonderland ดินแดนมหัศจรรย์แห่งนิทาน การไขรหัสลับนิทาน กับการพัฒนาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น Alice in Wonderland ซึ่งเป็นการเติมความคิดสร้างสรรค์ในวัยเยาว์ นิทานเรื่องคุณฟองนักแปรงฟัน ซึ่งเป็นการปลูกฝังการดูแลสุขอนามัยในชีวิตของตนเอง ฯลฯ ตลอดงานในโซนนี้จะมีนิทานร่วมทั้งสิ้น 6 เรื่อง โซนที่ 2 คือโซนนิทานวิเศษเพื่อเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นการคัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กพิเศษ เทคนิคสร้างสรรค์หนังสือเพื่อเด็กพิเศษ และกิจกรรม DIY หนังสือ POP-UP และอุปกรณ์ส่งเสริมการอ่านที่ครอบครัวสามารถร่วมกันทำได้ด้วยตนเอง โซนที่3 คือโซนบอกรักด้วยหนังสือ ซึ่งเป็นการระดมหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยในพื้นที่ขาดแคลนด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปั่นปันปัญญา ,ตลาดนัดหนังสือเล่มละบาท โซนที่ 4 คือโซนเวทีดนตรี กวี นิทาน เรื่องเล่าบันดาลใจ โซนที่ 5 คือโซนนิทรรศการ พื้นที่อ่านสร้างสุข : กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก และนิทรรศการการอ่านกับการสร้างเสริมสุขภาพ (EF) โซนที่ 6 คือโซนอาหารสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเด็กปฐมวัย และตลาดนัดหนังสือเด็กปฐมวัย โซนที่ 7 โซนอบรมปฏิบัติการ การใช้นิทานอย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบกิจกรรมหลังการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง โซนนี้ จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ณ ห้องสัมมนา ลานใบไม้ และเปิดเฉพาะผู้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าเท่านั้น กิจกรรม Happy reading in wonderland : มหัศจรรย์แห่งการอ่าน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 ระหว่างเวลา 14.00- 20.00 น. ณ ลานใบไม้ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ถ.มหาพฤฒาราม ติดกับโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณจินตนา ตรีพิชิต 0814950429 หรือคุณมณีรัช รอดทรัพย์ โทร. 02-353-8600 ต่อ 2105 ทุกวันในเวลาทำการ ดูรายละเอียดและแผนที่ของสถานที่จัดงานได้ที่ Facebook Page/ลานใบไม้ หรือ http://www.yipintsoi.com/c_map.php


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ