คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12

ข่าวทั่วไป Tuesday February 16, 2016 18:56 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT2016) และการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (IC2IT 2016) ขึ้น ด้วยความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัย และวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการประชุมทางวิชาการฯนี้ ได้รับความร่วมมือระดับสากลจาก FernUniversität in Hagen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Chemnitz University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย Hanoi National University of Education ประเทศเวียดนาม และในระดับประเทศ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการจาก สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (สคทส.) อีกทั้งผลงานที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาตินั้น ตีพิมพ์ใน Recent Advances in Information and Communication Technology ของ Springer ซึ่งถูกบรรจุในฐานข้อมูลนานาชาติ เช่น SCOPUS, ISI Proceedings, DBLP, Ulrich's, EI-Compendex, Zentralblatt Math, MetaPress และ Springerlink สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการส่งผลงานวิจัยเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.nccit.net หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ : 043754359 ต่อ 5178 โทรสาร: 043754359 เว็บไซต์: http://www.nccit.net, http://www.ic2it.org E-mail: sujin.b@msu.ac.th, admin@nccit.net, admin@ic2it.org

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ