ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 14:35:24 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) ซึ่งจัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาการพยาบาล, สำนักการพยาบาล, สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, สมาคมพพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย, ชทรมพยาบาลแบบประคับประคอง และสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง