ภาพข่าวประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016)

ข่าวทั่วไป 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 14:35 น. —ThaiPR.net

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) ซึ่งจัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาการพยาบาล, สำนักการพยาบาล, สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, สมาคมพพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย, ชทรมพยาบาลแบบประคับประคอง และสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ