โครงการ ประกวดวาดภาพ สับปะรดในจินตนาการของฉัน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2544 14:16:00 น.
กรุงเทพฯ--13 ก.ค.-- โคคา-โคลา (ประเทศไทย)

"แฟนต้า พันช์ สับปะรด" ขอเชิญชวนนักเรียนวาดภาพ "สับปะรดในจินตนาการของฉัน" พร้อมระบายสี ลงในกระดาษขนาด A3 (30 x 42 ซม.) และส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา จาก แฟนต้า พันช์ สับปะรด มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท โดยตั้งชื่อของผลงานและเขียนรายละเอียดของเจ้าของผลงาน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ระดับการศึกษาและโรงเรียน ของเจ้าของผลงานไว้ด้านหลังของผลงานด้วย

รายละเอียดการประกวด มีดังนี้
การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กำหนดให้วาดภาพและระบายสีด้วย สีไม้ หรือ สีช็อก
ระดับที่ 2 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดให้วาดภาพและระบายสีด้วยสีไม้ หรือ สีช็อก
ระดับที่ 3 ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กำหนดให้วาดภาพและระบายสีน้ำ
รูปแบบการจัดการประกวด และการส่งผลงาน

ทีมแฟนต้า พันช์ สับปะรด จะเข้าไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนเป้าหมาย ก่อนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมวาดภาพระบายสีและส่งผลงานให้แก่อาจารย์ของโรงเรียนนั้นๆ เป็นผู้รวบรวม หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ แฟนต้า พันช์สับปะรด จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับ นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายนั้นๆ และทำการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละโรงเรียนให้เหลือระดับละ 5 ผลงาน โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบทุกผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรยกย่องและชุดของขวัญ จากแฟนต้า พันช์ สับปะรด

ผลงานทั้งหมดที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละโรงเรียนจะถูกนำมาพิจารณาตัดสินร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาผู้ชนะการประกวด และได้รับทุนการศึกษาจากแฟนต้า พันช์ สับปะรด ต่อไป

ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
- ความคิดสร้างสรรค์ และการตั้งชื่อภาพ 10 คะแนน
- ลายเส้นและองค์ประกอบของภาพ 10 คะแนน
- สีสัน และการเลือกใช้สี 10 คะแนน
- เรื่องราวและเนื้อหาของภาพ 10 คะแนน
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
- คณะอาจารย์ในโรงเรียนแต่ละแห่ง ร่วมกับ ทีมงาน แฟนต้า พันช์ สับปะรด
รางวัล ในแต่ละระดับ ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 25,000 บาท พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์แฟนต้า พันช์ สับปะรด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 15,000 บาท พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์แฟนต้า พันช์ สับปะรด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์แฟนต้า พันช์ สับปะรด
- รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10 รางวัล ๆละ 1,000 บาท พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์แฟนต้า พันช์ สับปะรด
หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 500 บาทขึ้นไป ต้อง ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
ระยะเวลาในการดำเนินงานและการมอบรางวัล
การประกาศผลการประกวด และมอบทุนการศึกษา จะดำเนินการที่ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ในกลางเดือนกันยายน 2544--จบ--
-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง