สปส. แนะทางสะดวกขอแบบฟอร์มทางสายด่วนอัตโนมัติ 24 ชม.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2543 17:42:40 น.
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม แนะนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ต้องการแบบฟอร์มต่าง ๆ ติดต่องานประกันสังคม ขอได้ทาง FAX อัตโนมัติ (Audiotex) หมายเลข 698-1506 ทุกวันตลอด 24 ชม.

นายจำลอง ศรีประสาธน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้นำระบบ Audiotex มาใช้เพื่อเปิดให้บริการข้อมูลงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทางโทรศัพท์สายด่วนอัตโนมัติหมายเลข 698-1506 จำนวน 30 คู่สาย บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตั้งแต่ 18 ก.ย. 2540 นั้น ปรากฏว่า มีนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนให้ความสนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการขอเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ทาง FAX อัตโนมัติ เนื่องจากการบริการดังกล่าวทำให้ผู้ประกันตนได้รับทั้งความสะดวกและประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องเดินทางมาขอรับแบบฟอร์มด้วยตนเอง ซึ่งเดิมแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมจะใช้แบบฟอร์มเดียวรวม 4 กรณี แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแบบฟอร์มโดยแยกแบบฟอร์มเป็นแต่ละกรณี เช่น แบบ สปส. 2-01/1 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย อันไม่เนื่องจากการทำงาน สปส.2-01/2 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร เป็นต้น และล่าสุดได้เพิ่มแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส.2-01/5) ซึ่งหากผู้ประกันตนท่านใดต้องการสามารถขอรับได้ทันทีที่หมายเลข 698-1506 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เลขาธิการฯ กล่าวต่อว่า การขอแบบฟอร์มทาง FAX อัตโนมัติ นอกจากจะสะดวกและประหยัดเวลาแล้ว ผู้ประกันตนยังสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอติดต่อในเวลาราชการเช่นที่ผ่านมา ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาการบริการให้มีความหลากหลายและครอบคลุมงานทุกด้าน ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง