รัฐผ่อนผันเอกชนใช้ “น้ำบาดาล” ได้ตามปริมาณสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เพื่อบรรเทาภัยแล้งภาคอุตสาหกรรมในเขต กทม. และปริมณฑล ถึง 31 กรกฎาคม 2559

ข่าวทั่วไป Tuesday April 26, 2016 12:11 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่อนผันหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตามตารางสัดส่วนการใช้น้ำบาดาลของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสามารถใช้น้ำบาดาลได้ตามปริมาณสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร การอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นน้ำในเขื่อน น้ำในลำน้ำ รวมถึงปัญหาน้ำทะเลรุกคืบขึ้นสูง ดังนั้นปริมาณน้ำผิวดินที่มีอยู่ปัจจุบันจะสงวนไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันประหยัดน้ำให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม จากปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้น ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และการใช้น้ำบาดาลของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ที่การประปาสามารถให้บริการได้แล้ว จะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นวัตถุดิบและ ในกระบวนการผลิตที่ได้รับกระทบจากการใช้น้ำประปา โดยใช้ตารางสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้ง โดยเฉพาะการใช้น้ำประปาของภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยความเห็นของคณะกรรมการ น้ำบาดาล จึงผ่อนผันหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลตามตารางสัดส่วนการใช้น้ำของประเภทอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสามารถใช้น้ำบาดาลได้ตามปริมาณสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลแล้ววันละ 800,000 ลูกบาศก์เมตร แต่มีการสูบใช้น้ำบาดาลจริงเพียง วันละ 200,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น และยังสามารถออกใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลเพิ่มเติมได้อีกวันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นวันละ 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ หรือ Safe Yield 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สามารถนำขึ้นมาใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้บริหารจัดการการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง
หากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรายใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์ 0 2793 1079 โทรสาร 0 2793 1099 ในวัน และเวลาราชการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ