มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กรับสมัครอาสาสมัครสอนหนังสือเด็ก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 11:29:30 น.
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--กลุ่มรักเด็ก
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กรับสมัครอาสาสมัครสอนหนังสือเด็ก
เวลา 15.30-18.00 น.
ชุมชนบริเวณห้างแมคโครรังสิต ทุกวันอังคาร
ชุมชนศรีสุข (ริมคลองรังสิต) ทุกวันพุธ
ชุมชนสะพานปูน บริเวณวัดดอนเมือง (ตลาดใหม่) ทุกวันพฤหัสบดี

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (มสด.) (Foundation for the Better Life of Children) (http://www.fblc.org/) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์และความคิดในการพัฒนาเด็กอย่างยาวนาน ที่ต้องการจะเห็นงานพัฒนาเด็กในสังคมไทยดำเนินการขึ้นอย่างจริงจังและมีผลในทางรูปธรรมที่ชัดเจนจึงร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิฯ นี้ขึ้น โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 ตามทะเบียนลำดับที่ 4021

ลักษณะงานและกิจกรรม
ลงชุมชน เล่นกับเด็ก สอนหนังสือเด็ก เข้าหาเด็ก และจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชน
พี่เลี้ยงในค่ายเด็ก ดูแลเด็ก ดำเนินกิจกรรม
คุณสมบัติที่อาสาสมัครควรมี
ยิ้มเป็น
ไม่ติดสิ่งเสพติด
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
รักเด็กและสามารถเข้ากับเด็กได้

สนใจติดต่อ volunteer@deksiam.com เบอร์ติดต่อสำหรับอาสาสมัครที่สนใจทำกิจกรรมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก พี่แนน YV 06-8247571 พี่เปียว YV 09-7995495--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง