ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 13:53:23 น.
กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
รถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นรถไฟฟ้าที่ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงมากที่สุดเส้นหนึ่งในช่วงที่ผ่านมา แต่มีประเด็นที่น่าห่วงใยที่พึงระวัง

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้เปิดเผยว่า ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงอยู่ระหว่าง 85,000-250,000 บาทต่อตารางวา โดยสูงสุดที่สถานีเตาปูน ตร.ว.ละ 250,000 บาท เพิ่ม 25% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (เทียบค่าเฉลี่ย 3.2% ของทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ภาพรวมของที่ดินสายนี้เพิ่มขึ้น 6.3-25.0% เฉลี่ย 9.6%

เมื่อแยกเป็นทำเล ๆ จะแบ่งเป็นดังนี้:
- ทำเลบางซ่อน วงศ์สว่าง ติวานนท์ มีราคาตลาดต่อตารางวาที่ ที่ 150,000-170,000 บาท (เพิ่ม6.3-7.1%) ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
- ทำเลรัตนาธิเบศร์ ศูนย์ราชการนนทบุรี 140,000-180,000 บาทต่อตารางวา เพิ่ม 7.1-12.5% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
- ทำเลไทรม้า ท่าอิฐ บางพลู 94,000-130,000 เพิ่ม 8.3-10.6% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
- ทำเลบางใหญ่ 94,000-130,000 เพิ่ม 10.6-13.0% ถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมากพอสมควร
สำหรับรายละเอียดจะเป็นดังนี้:

ลำดับที่           รหัสสถานี        สถานี        ราคาที่ดิน/ตรว.   เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ณ สิ้นปี 2558      (%/ปี)

1             BS-BY-1   เตาปูน               250,000      14.90%

2             BS-BY-2   บางซ่อน              170,000       9.90%

3             BS-BY-3   วงศ์สว่าง             170,000      11.30%

4             BS-BY-4   แยกติวานนท์           150,000       8.80%

5             BS-BY-5   กระทรวงสาธารณสุข     150,000       8.80%

6             BS-BY-6   ศูนย์ราชการนนทบุรี      180,000       9.90%

7             BS-BY-7   ศรีพรสวรรค์           150,000       8.80%

8             BS-BY-8   แยกนนทบุรี            140,000      11.20%

9             BS-BY-9   สะพานพระนั่งเกล้า      140,000      11.20%

10             BS-BY-10  ไทรม้า               130,000       9.00%

11             BS-BY-11  ท่าอิฐ                130,000       9.00%

12             BS-BY-12  บางรักใหญ่            99,000        8.50%

13             BS-BY-13  บางพลู               94,000        9.10%

14             BS-BY-14  สามแยกบางใหญ่        94,000        9.20%

15             BS-BY-15  ตลาดบางใหญ่          130,000      11.50%

16             BS-BY-16  คลองบางไผ่           85,000        9.90%

อาจกล่าวได้ว่าราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายนี้เพิ่มขึ้นราว 10% ต่อปี การที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเช่นนี้เพราะมีโอกาสการก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย แต่ที่ผ่านมายังไม่มีใครรู้ว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าจะเป็นเท่าไหร่ อาจเป็นเงินประมาณ 40 บาทจากปลายทาง และหากเดินทางถึงใจกลางเมือง (สีลม หรือสยามฯ) อาจเป็นเงินรวม 100 บาท ไปกลับก็คงสูงถึง 200 บาท แพงกว่ารถตู้ และก็ใช้เวลานานเพราะมีความเร็วไม่มากไปกว่า "รถไฟหวานเย็น" ดังนั้นอาจทำให้การไปอยู่อาศัยไกล ๆ เป็นไปได้ยาก และอาจส่งผลต่อห้องชุดที่ซื้อไว้ กลายเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีการอยู่อาศัยจริงนัก อาจเกิดการเก็งกำไรขึ้นได้มาก จึงพึงสังวรในการลงทุน

อย่างไรก็ตามการมีรถไฟฟ้าผ่านเส้นทางนี้ ก็เป็นประโยชน์ โดยอาจกำหนดเป็นโซนให้มีการขยายตัวของเมืองแนวสูง เป็นเขตเติบโตของเมือง ส่งเสริมให้มีการอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจตามแนวรถไฟฟ้านี้ ด้วยมาตรกรด้านภาษีและผังเมือง จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของเมืองอย่างมีแบบแผนในอนาคตได้

อ้างอิง: AREA แถลง ฉบับที่ 150/2559: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559
ผู้แถลง:

ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th; www.facebook.com/dr.sopon4) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง