ธกส.เปิดสาขากองทุนธนาคารอิสลามในพื้นที่กรุงเทพ ฯ อีก 5 สาขา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2543 10:15:06 น.
กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--ธกส.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กำหนดเปิดสาขากองทุนธนาคารอิสลาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีก 5 สาขา วันที่ 7 สิงหาคมนี้

นายบัณฑูร ไวถนอมสัตย์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. กล่าวว่า หลังจากธนาคารได้จัดตั้งสำนักงานกองทุนธนาคารอิสลามเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการให้ธนาคารทำหน้าที่ให้บริการรับเงินฝากของลูกค้าเพื่อนำไปทำธุรกิจ หรือเพื่อการลงทุนทั่วไป โดยไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น การขายเชื่อสินค้าปัจจัยการผลิต การเช่าซื้อสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร การลงทุนธุรกิจ มุฎอรอบะฮ์ และการร่วมลงทุนธุรกิจ มุซารอกะฮ์ และได้ทะยอยเปิดสาขากองทุนธนาคารอิสลามขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ไปแล้ว 40 สาขา

จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ 46 สาขา บัดนี้ธนาคารมีความพร้อมที่จะเปิดสาขากองทุนธนาคารอิสลาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นอีก 5 สาขา ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทุกคน โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างคลอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งสาขาที่จะเปิดให้บริการได้แก่ สาขาจตุจักร สาขาภาษีเจริญ สาขามีนบุรี สาขาวงแหวนรอบนอก และสาขาลาดกระบัง

นอกจากนี้ธนาคารยังมีเป้าหมายที่จะเปิดขยายสาขาการให้บริการกองทุนธนาคารอิสลาม เพิ่มขึ้นอีก 18 จังหวัด ในปีหน้าอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมและลูกค้าทุกคน ได้รับบริการ รับฝากเงินได้อย่างกว้างขวาง และนำไปสู่การเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในอนาคต--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง