บทบาท ไอที กับการปฏิรูปสุขภาพ รองรับ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2544 15:16:58 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--รี้ด เทรดเด็กซ์

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมปาฐกถาพิเศษ"บทบาท ของไอทีกับการปฏิรูปสุขภาพ" ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2544 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพถ้วนหน้า หรือ IT2001@health30B.net"

นายแพทย์ราเมศร์ วัชรสินธุ์ เลขานุการ ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย หรือ TMI กล่าวว่า"ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย หรือ TMI ได้มอบหมายให้ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ โดยใช้ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพถ้วนหน้า" เป็นแนวคิดในการจัดงาน เนื่องจาก"โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค" เป็รโครงการเร่งด่วนของภาครัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ให้สามารถเข้าใช้บริการสุขภาพได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องนำเทคโนโบยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการบริหารข้อมูลอย่าเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแม่นยำในการเข้าใช้บริการในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ดังนั้นการประชุมวิชาการภายใต้แนวคิดดังกล่าวในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถนำข้อมูล สาระและมุมมองในด้านต่างๆ จากการประชุมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบทบาทของไอทีในการปฏิรูปสุขภาพในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค"

"การจัดงานในครั้งนี้นั้น ทางชมรมฯได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรพงษ์ สือวงษ์ลี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ"บทบาทของไอทีกับการปฏิรูปสุขภาพ" ซึ่งเป็นการนำเสนอนโยบายระดับชาติเพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในการปฏิรูประบบสุขภาพสำหรับชาวไทย พร้อมด้วยวิทยาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ ดร.อัมมาร์ สยามวาลา ร่วมอภิปรายในหัวข้อ"ไอที เพื่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคมุมมองของนักวิชาการและผู้บริหาร"

นายแพทย์ราเมศร์ วัชรสินธุ์ กล่าวเสริมว่า "การจัดงานในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นงานเดียวในประเทศไทย ที่ รวมมันสมองแพทย์และสาธารณสุขของประเทศกว่า 800 คน จากหลากหลายหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และ ประสบการณ์ โดยเป็นงานที่เน้นการนำเสนอไอทีโซลูชั่นและวิทยาการใหม่ๆ สำหรับวงการแพทย์และสาธารณสุข และการวิชาการได้เรียนเชิญบุคลากรจากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐและเอกชน โรงเรียนแพทย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมประกันสุขภาพ รวมทั้งองค์การในวงการไอที่ เช่น เนคเทค และ ซอฟต์แวร์พาร์ค ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม"

"และที่สำคัญ ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมระดมสมองขอสมาชิกสารสนเทศทางการแพทย์ ในหัวข้อ"อนาคตของ ไอที ประเทศไทยในสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร" เพื่อนำข้อมูลจากการปะรชุมมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโบยีสารสนเทศในการแพทย์และสาธารณสุขไทย นอกจากนั้น ในงานยังได้แบ่งการประชุมย่อย เพื่อศึกษาการนำเครื่องมือ อาทิ กล้องดิจิตอล PDA และเทคโนโลยี อาทิ ระบบเครือข่าย การสร้างฐานความรู้บนอินเตอร์เน็ต ลินุกซ์ และ Pixture Archiving Communications System (PACS) มาประยุกต์ให้เพื่อพัฒนาการรักษาและการบริการผู้ป่วย"

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์แบะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน นี้ ณ อาคารเอ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจัดขึ้นร่วมกับงานอีเอ็กซ์โป 2001 วินเทอร์ ศูนย์รวมเทคโนโลยีและความบันเทิงเพื่อวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในประเทศไทย

จัดโดย        ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (TMI)
บริหารงานโดย  บริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
ชั้น 32 อาคารสาธรนคร, เลขที่ 100/68-69 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2636-7272 โทรสาร 0-2636-7282--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง