บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการอ่านสำหรับเยาวชน “Kids Read” ประจำปี 2559

ข่าวทั่วไป Tuesday August 9, 2016 09:38 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--บริติช เคานซิล บริติช เคานซิล ประเทศไทย องค์กรส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนของธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างทักษะการอ่านสำหรับเยาวชน หรือ "Kids Read" ประจำปี 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร โดยโครงการ "Kids Read" นี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โครงการ Kids Read มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและพัฒนาภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความรู้ใหม่ ๆ จากหนังสือนิทานภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในระดับสากล กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูสอนภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เทคนิคการนำหนังสือนิทานภาษาอังกฤษมาใช้ในห้องเรียน เทคนิคการสอนอ่านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมชุมชนสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ในสถานที่ชุมชนสาธารณะ การเปิดโครงการ Kids Read ในปีนี้ ได้รับเกียติจาก มร. โธมัส ลอยด์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายภาษาอังกฤษเพื่อระบบการศึกษา บริติช เคานซิล และ นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดงาน โครงการ Kids Read เริ่มต้นขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม ปี 2558 โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการอ่านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งสิ้น 6 ประเทศ ได้แก่ จีน บังคลาเทศ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย สำหรับประเทศไทย ในปีนี้มีโรงเรียนหลัก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โรงเรียนวัดโคนอน โรงเรียนวัดเลา และโรงเรียนสวนลุมพินี โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษากว่า 1,000 คนที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้ มร. โธมัส ลอยด์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายภาษาอังกฤษเพื่อระบบการศึกษา กล่าวว่า "การอ่านคือการสร้างโอกาสให้แก่เด็ก ๆ ซึ่งช่วยเปิดประสบการณ์และเสริมสร้างจินตนาการผ่านตัวหนังสือและวัฒนธรรมใหม่ ๆ บริติช เคานซิล สนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้คนทั่วโลก กิจกรรมทั้งหมดในโครงการ Kids Read ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้ภาษาอังกฤษและได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน รวมทั้งพัฒนาวิธีการสอนการอ่านสำหรับเด็กให้แก่ครูและผู้ปกครอง เราขอขอบคุณธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "ธนาคารเอชเอสบีซีให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สำหรับในประเทศไทย ธนาคารได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนด้านการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ โครงการด้านการศึกษาของธนาคารฯ มีจุดมุ่งหมายช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพ เพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ธนาคารเอชเอสบีซีใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.7 พันล้านบาท) ต่อปีเพื่อลงทุนในโครงการด้านพัฒนาการศึกษา โดยมีพนักงานของเราหลายพันคนร่วมเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ธนาคารเอชเอสบีซีมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Kids Read ที่ไม่เพียงช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ แต่ยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ๆ กับผู้ปกครองอีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ