งานสัปดาห์วันสถาปนา มสธ. ครบ 22 ปี ในวันที่ 4 - 8 กันยายน 2543

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 4 กันยายน 2543 10:05:22 น.
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชมนิทรรศการ "ก้าวสู่สหัสวรรษใหม่กับการศึกษาทางไกล" ในงานสัปดาห์วันสถาปนา มสธ. 4-8 กันยายน 2543 ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดขึ้นในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 22 ปี วันที่ 5 กันยายน 2543 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีกิจกรรมน่าสนใจดังต่อไปนี้

นิทรรศการ "ก้าวสู่สหัสวรรษใหม่กับการศึกษาทางไกล"
4-8 กันยายน 2543 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารตรีศร
- การศึกษาทางไกลในสหัสวรรษใหม่
- มหาวิทยาลัยเสมือนจริง Virtual University สัมผัสและทดลองใช้ชุด UV และ CAI พร้อมแข่งขันเล่นเกมทายปัญหาชิงรางวัล
- การให้บริการตอบปัญหาในระบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต โทรสาร และโทรศัพท์

- สาธิตการเรียนการสอนทางไกลทางวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ โดยการใช้สื่อหลายประเภทถ่ายทอดความรู้และโต้ตอบกัน วันที่ 6 กันยายน 2543 เวลา 14.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2543 เวลา 11.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2543 เวลา 11.30 น.

- สาธิตการผลิตรายการสดทางวิทยุกระจายเสียงรูปแบบปฏิสัมพันธ์ โดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ วันละ 2 รอบ ภาคเช้า เวลา 11.00 น. ภาคบ่าย เวลา 14.00 น.

- สาธิตการผลิตสำเนาเทปเสียงด้วยความเร็วสูง และบริการสำเนาเทป
- สาธิตเทคนิคการแต่งหน้า ทำเทคนิคพิเศษ บริการแต่งหน้า เวลา 12.00-13.00 น.
- สาธิตการถ่ายภาพและตกแต่งภาพระบบดิจิตอล และบริการตกแต่งและถ่ายภาพบุคคพร้อมรอรับได้ทันที

- อบรมการแต่งหน้าอย่างถูกวิธี คนละ 199 บาท วันละ 3 รอบ คือ เวลา 10.00-12.00 น. เวลา 13.00-15.00 น. และเวลา 15.00-17.00 น.

* ซื้อวัสดุการศึกษา มสธ.ลด 20% เฉพาะงานนี้เท่านั้น *
อภิปราย/สัมมนา/บรรยาย/โต้วาที/ยอวาที
26 สิงหาคม 2543 เวลา 13.00-16.00 น.
* สัมมนา "ผลกระทบของข้อตกลงการค้าโลกต่อการเกษตรไทย" ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1
1 กันยายน 2543 เวลา 09.00-16.00 น.
* อภิปราย "ห้องสมุดดิจิทัลกับการเรียนการสอนทางไกลในสหัสวรรษใหม่" ณ อาคารพิทยพัฒน์
4 กันยายน 2543 เวลา 10.00-12.00 น.
* อภิปราย "การศึกษาทางไกลกับสถาบันอุดมศึกษาไทยในสหัสวรรษใหม่" ณ อาคารวิทยทัศน์
4 กันยายน 2543 เวลา 13.00-16.00 น.
* บรรยาย "การวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ" (Balanced scorecard) ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2
7 กันยายน 2543 เวลา 08.30-12.00 น.
* อภิปราย "พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับดนตรีไทย" ณ ห้องประชุม อาคารตรีศร
6-7 กันยายน 2543
* สัมมนา "กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนทักษะในระบบการศึกษาทางไกล" ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1
4 กันยายน 2543 เวลา 09.00-16.30 น.
โต้วาที ญัติติ : "สังคมเมืองกับสังคมชนบทอย่างไหนน่าอยู่กว่ากัน" ณ ห้องประชุม อาคารตรีศร
: "วัฒนธรรมไทยแบบเก่ากับแบบใหม่แบบไหนดีกว่ากัน" ณ ห้องประชุม อาคารตรีศร
6 กันยายน 2543 เวลา 12.00-14.30 น.
โต้วาที ญัตติ : "การศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบอย่างไหนดีกว่ากัน" ณ ห้องประชุม อาคารตรีศร
6 กันยายน 2543 เวลา 14.30-15.30 น.
ยอวาที ญัตติ: "คนรุ่นใหม่กับการศึกษาทางไกล" ณ ห้องประชุม อาคารตรีศร

สอบถามเพิ่มเติม โทร.9829700 หรือสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ โทร.5032121-4 ต่อ 2151,2153,503-3641--จบ--

-อน-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง