กกพ. จัดกิจกรรม “การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 22, 2016 10:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดกิจกรรม"การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตโครงการชุมชนที่ชื่นชอบ ลุ้นรางวัลร่วมทริปดูงานท่องเที่ยว ฟรี คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล และคุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"กิจกรรม "การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ จำแนกการประกวดออกเป็น 2 ระดับดังนี้ (1) การประกวดระดับกองทุน มีกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ - ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านประสิทธิผล - ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ - ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยกองทุนประเภท ก และ ประเภท ข ที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1, รองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ สำหรับกองทุนที่มีคะแนนสูงสุดในด้านต่างๆ ก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านนั้นๆอีกด้วย 2) การประกวดระดับโครงการ มีกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 5 ด้าน ได้แก่ - ด้านประสิทธิผล - ด้านประสิทธิภาพ - ด้านผลกระทบ - ด้านความสอดคล้องกับความต้องการ และ - ด้านความยั่งยืน โครงการที่มีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละภาคจะได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ตามลำดับโดยแยกรางวัลเป็นรายภาคดังนี้ (1) โครงการชุมชนดีเด่นภาคเหนือ (2) โครงการชุมชนดีเด่นภาคกลาง (3) โครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4) โครงการชุมชนดีเด่นภาคใต้ และภาคตะวันตก โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กำหนดจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นช่วงเวลาครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน กกพ. และ ในโอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้วยการร่วมโหวตโครงการชุมชนที่ชื่นชอบเพื่อร่วมลุ้นรางวัลทริปดูงานท่องเที่ยว จำนวน 10 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.powerdevelopmentfund.com หรือทางhttps://www.facebook.com/pdfaward/ สำนักงาน กกพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนฯและโครงการที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบ และเป็นแบบอย่างให้กองทุนฯและโครงการอื่นๆนำไปพัฒนาและต่อยอดขยายผล เป็นกองทุนและโครงการชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ