ธนาคารธนชาต จัดพิธีเปิดรอบชิงชนะเลิศ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 11:45:11 น.
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศในแต่ละภาคทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและมารยาทอันดีงาม โดยมีกำหนดการแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘" และ "การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน" ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. (ลงทะเบียน ๐๙.๐๐ น.) ณ ห้องศาลาสวนมะลิ ชั้น ๒ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ

ในงาน ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และตัวแทนจากหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน คือ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โดยมีผู้บริหารธนาคารธนชาตเข้าร่วมงาน ดังนี้
· นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
· นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง