เปิดเวทีรอบชิงชนะเลิศ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๕ เฟ้นหาผู้ชนะที่ใช้ภาษาและมารยาทไทยได้ถูกต้อง ถูกที่ และถูกเวลา ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 15:22:38 น.
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--ธนาคารธนชาต

"ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๕ รอบชิงชนะเลิศ เข้าสู่โค้งสุดท้าย หลังคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ ๔,๐๐๕ คน จาก ๕๕๙ สถาบัน เหลือ ๑๘๗ สถาบัน เดินหน้าค้นหาผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรภาครัฐ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙ รอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศในการประกวดกิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย" ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๙ "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๕ ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) และ ปวช. / ปวส. และระดับอุดมศึกษา สำหรับประเภท "การประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สอง แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ จะจัดรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศของระดับประถมศึกษา ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ และระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าประกวดและได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และนักเรียนนักศึกษาผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาตามประเภทรางวัล ซึ่งแจ้งผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันเดียวกัน และลงประกาศผลทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com /thaiculture ในวันถัดไปหลังจากประกาศผลในแต่ละระดับ

นอกจากนี้ ปีนี้ธนาคารยังได้จัดทำมิวสิควิดีโอโดยจับมือกับ "บี้ เดอะสกา" เน็ตไอดอลชื่อดังในโลก โซเชียล ถ่ายทอดการสอนมารยาทการไหว้ และการออกเสียงอักษรไทย เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นผ่านบทเพลง "ร.เรือ ล.ลิง ลิงนั่งอยู่ในเรือ เรือนั่งอยู่ในลิง" และได้รับความนิยมอย่างสูง มียอดเข้าชมในยูทูปกว่า ๑ ล้าน ๒ แสนวิว

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ธนชาตรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยรวมถึงเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษาไทยและมารยาทไทยจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบคัดเลือกจากทั้ง ๔ ภาคทั่วประเทศปีนี้ มีสถาบันส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔,๐๐๕ คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ ๑๘ แบ่งเป็น "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" ประเภทชาย จำนวน ๔๗๒ คน ประเภทหญิง จำนวน ๑,๑๓๔ คน "การประกวดมารยาทไทย" จำนวน ๒,๔๓๖ คน และ "การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน" ก็ได้รับความสนใจจากโรงเรียนโสตศึกษาจากทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน ๖๔ คน โดย "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" และ "การประกวดมารยาทไทย" ได้ตัวแทนแต่ละภาคเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕๓๖ คน จาก ๑๘๗ สถาบัน แบ่งเป็นการแข่งขันอ่านฟังเสียง ๑๘๐ คน จาก ๑๔๘ สถาบัน และการประกวดมารยาทไทย ๓๕๖ คน จาก ๘๔ สถาบัน โดยมีบางสถาบันที่นักเรียนนักศึกษาเข้ารอบทั้ง ๒ ประเภท ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของเราให้คงอยู่ตลอดไป"

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการฯ ว่า "รู้สึกปลาบปลื้มและดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อองค์กรภาคเอกชนอย่างธนาคารธนชาต และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ "เอกลักษณ์ไทย" ร่วมกันจัดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมและเชิญชวนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญเรื่องภาษาไทยและมารยาทไทย ซึ่งเอกลักษณ์ของชนชาติไทยมีความเข้มเข็ง มีลักษณะที่โดดเด่นของความเป็นชาตินิยมที่งดงาม การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และเชื่อว่าหากทุกคนตระหนักในเรื่องเหล่านี้ สังคมไทยจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามการประกาศผล ได้ที่ ธนาคารธนชาต โทร.1770 หรือที่เว็บไซต์ www.thanachartcsr.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง