Food Giving Application ตัวอย่างแอพช่วยโลกเพื่อทำให้การบริหารการจัดการสำหรับธุรกิจอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุมสัมมนา Sustainable Brands 2016 Bangkok

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday October 12, 2016 12:13 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 ต.ค.-- นายสุทัศน์ รงรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู อิน ไทย จำกัด นักนวัตกรด้านไอทีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมากมายเพื่อช่วยสังคม เปิดเผยว่า จากแนวความคิดในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไอทีมาพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อช่วยสังคม และประสบความสำเร็จจาก 1 ใน กรณีศึกษาของการแบ่งปันอาหารให้แก่ผู้ยากไร้ในแอฟริกาใต้มากว่า 8 ปี ล่าสุดได้นำ Food Giving Application for Business ที่บริษัทฯ ได้คิดค้นขึ้นมาใช้ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านร้านอาหารไทยรู้จักการบริหารจัดการอาหารผลิตให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ลดปริมาณสินค้าที่ผลิตเกินหรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ในที่สุด โดยเริ่มจาก S&P ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารแรกๆ ที่จะนำระบบแอพพลิเคชั่นนี้ทดลองใช้ ด้วยการจัดสรรอาหารที่เหลือจากการจำหน่ายในแต่ละวันจากร้านอาหารเพื่อส่งมอบให้ชุมชนที่มีความต้องการอาหาร ผ่านการสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารจากนักโภชนากร โดยอาศัยระบบการขนส่งที่ FoodGiving ร่วมกับกลุ่มภาคีผู้พัฒนากระบวนการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้เรื่อง การแบ่งปัน เพราะในอนาคตคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเติบโตและเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่ความสำเร็จทางธุรกิจในแง่ของยอดขายหรืออัตราการเติบโตขององค์กรเท่านั้น หากแต่เค้าจะต้องทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนด้วยการแบ่งปันที่ถูกต้อง ถูกที่ และถูกเวลา ภายใต้โครงการ FoodGiving University ซึ่งเริ่มต้นที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสร้างการยอมรับต่อสังคมว่าเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ผู้บริโภคที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการมาจากจากองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะเกิดความรู้สึกที่ดี จงรักภักดีในสินค้า เกิดความภูมิใจที่ได้สนับสนุนสินค้าที่เกิดจากเจ้าของธุรกิจที่มีความคิดที่ดีมีธรรมาภิบาล ที่สุดแล้วผลก็จะสะท้อนกลับมาที่แบรนด์ให้เกิดความยั่งยืน นายสุทัศน์ กล่าววา ในโอกาสที่จะมีการจัดงานประชุมสัมมนาด้านแบรนด์และการตลาดระดับโลก Sustainable Brands 2016 Bangkok หรือ SB '16 Bangkok เป็นการประชุมสัมมนาด้านแบรนด์และการตลาดระดับโลก เริ่มต้นจากการรวมตัวของนักธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความยั่งยืน ตนจะเป็นจะเป็น 1 ในกว่า 40วิทยากรจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนกว่า 60 แบรนด์จากทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคมนี้ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Activating Purpose โดยต้องการให้แบรนด์ทุกแบรนด์ลุกขึ้นมาทบทวนว่า เป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจและการสร้างแบรนด์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลัก หรือทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม การประชุมในครั้งนี้ สุทัศน์เตรียมการนำเสนอวิธีการสร้างความยั่งยืนในการรับผิดชอบต่อการผลผลิตและการบริโภค โดยนำเสนอกรณีศึกษาจาก FoodWaste Management และ FoodGiving มาใช้ในการบริหารจัดการอาหารที่ผลิตเกินความต้องการของผู้บริโภคจากร้านอาหารในแต่ละวัน ซึ่งนอกจากแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยนำอาหารที่ยังมีคุณภาพที่ดีอยู่ไปส่งยังชุมชนที่มีความต้องการอาหารแล้ว ร้านอาหารยังได้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ การผลิตอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ อันจะทำให้เกิดสินค้าเหลือจำหน่ายน้อยลงในแต่ละวัน เมื่อผลิตน้อยลงก็จะเป็นการบริหารต้นทุนในที่สุด ดังนั้น เวทีการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการผสมผสานความรู้สากลและท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และวิธีการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ผ่านมืออาชีพในสายงานต่างๆ ดังนั้น งาน SB '16 Bangkok จึงออกแบบมาให้เหมาะสำหรับ "ทุกคน" ที่สนใจเทรนด์ของธุรกิจในอนาคต และต้องการที่จะสร้างความยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานและเกี่ยวข้องในส่วนการสร้างความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนกลยุทธ์ และสร้างแบรนด์ , การสื่อสารการตลาด, การออกแบบ และสร้างสรรค์นวัตกรรม , การพัฒนาธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทาน , การจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือคนรุ่นใหม่ที่กล้าและเชื่อในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ก็สามารถที่จะเข้าร่วมงาน SB '16 Bangkok เพื่อสร้างอนาคตของโลกธุรกิจที่ดีกว่าเดิมได้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์จากเจ้าของแบรนด์กว่า 60 แบรนด์ทั้งไทยและแบรนด์ต่างประเทศสำรองที่นั่งได้ที่:http://events.sustainables.com/sb16bkk/ticket-list/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ