โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดคลินิกสำหรับสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน (Menopause Clinic)

ข่าวทั่วไป Tuesday November 1, 2016 10:17 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ เปิดให้บริการคลินิกสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน (Menopause Clinic) ทุกวันจันทร์ เวลา 13:00 – 16:00 น. และวันศุกร์ เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ ศูนย์สุขภาพสตรี Woman Health Center ชั้น 9 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
คลินิกสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน (Menopause Clinic) เปิดให้บริการตรวจเฉพาะทางอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางด้านวัยทอง อาทิ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Liquid based cytology ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้องส่วนล่างหรือทางช่องคลอด (Ultrasound lower abdomen or Trans-vagina ultrasound), ตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound breast), ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกระบบดิจิตอล (Digital Bone Densitometer, BMD) รวมถึงการตรวจเลือดเพื่อบอกภาวะของกระดูก (Bone marker) กรณีที่มีข้อบ่งชี้ การตรวจเลือดหาระดับของฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนวัยทอง (E2, FSH) ตรวจระดับไวตามินดีในเลือด กรณีที่มีข้อบ่งชี้ ให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัยหมดประจำเดือนและการตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนจะช่วยให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้สตรีวัยนี้สามารถดูแลตนเองและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยทางคลินิกสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน 20 รายการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทอง
โดยสามารถนัดหมายการเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 02-576-6529, 02-576-6588, 02-576-6594


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ