มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานสัปดาห์วันสถาปนา มสธ. ครบ 22 ปี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 29 สิงหาคม 2543 13:42:09 น.
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--มสธ.

ในโอกาสวันที่ 5 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 22 ปีมหาวิทยาลัยจึงได้จัดนิทรรศการ “ก้าวสู่สหัสวรรษใหม่กับการศึกษาทางไกล” แสดงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล สื่อการศึกษาทางไกล และมหาวิทยาลัยเสมือนจริง การสาธิตการเรียนการสอนทางไกลทางวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ การผลิตรายการสดทางวิทยุ การผลิตสำเนาเทปเสียงด้วยความเร็วสูง การถ่ายภาพ และตกแต่งภาพระบบดิจิตอล การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ ฯลฯและที่พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น ศูนย์หนังสือ มสธ.จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษาลด 20 เปอร์เซนต์

นอกจากนี้ในวันที่ 4 กันยายน 2543 เวลา 09.00-12.00 น. มีรายการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“การศึกษาทางไกลกับสถาบันอุดมศึกษาไทยในสหัสวรรษใหม่”  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์หมายเลข 9829700 หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 5032121-4 ต่อ 2151, 2153--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง