ปิดท้ายโครงการ “KidsRead” ประจำปี 2559 อย่างงดงาม ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

ข่าวทั่วไป Wednesday November 30, 2016 13:07 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--บริติช เคานซิล ประเทศไทย บริติช เคานซิล ประเทศไทย องค์กรส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนของธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างทักษะการอ่านสำหรับเยาวชน "Kids Read" พร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นบทบทสรุปความสำเร็จของโครงการในปีที่สอง ภายในงาน เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย อาทิ กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยวิทยากรชาวอังกฤษจากบริติช เคานซิล รวมทั้งกิจกรรมวาดภาพและบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ผู้ปกครองที่ร่วมงานยังได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ ในการใช้นิทานภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวและฝึกฝนทักษะการอ่านของเด็ก ๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถาณการณ์จริง ในบรรยากาศที่สนุกสนานและผ่อนคลาย ในปีนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โรงเรียนวัดโคนอน โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) และโรงเรียนสวนลุมพินี ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและครูภาษาอังกฤษกว่า 2,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในปีนี้ คณะครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล กล่าวว่า "โครงการ KidsRead ไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน แต่ยังทำให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะการสอนและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางการสื่อสารในกิจกรรมในห้องเรียน" "โครงการ Kids Read เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นอย่างมาก จากการเข้าร่วมโครงการส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ครูผู้สอนได้รับเทคนิคและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้จากการเข้ารับการอบรมโดยวิทยากรเจ้าของภาษา และโรงเรียนได้มีโอกาสรับเงินสนับสนุนเพื่อการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอันจะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เต็มตามศักยภาพ" คณะครูโรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) กล่าวเสริม นางสาวพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายโครงการภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า "ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย และบริติช เคานซิล มีพันธกิจร่วมกัน คือสร้างโอกาสและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านการศึกษาและวัฒนธรรม โครงการKidsRead ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ แต่ยังมีส่วนช่วยพัฒนาการสอนของครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและหว่างเด็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดนิสัยการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน" นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "ธนาคารเอชเอสบีซีให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สำหรับในประเทศไทย ธนาคารได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนด้านการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ โครงการด้านการศึกษาของธนาคารฯ มีจุดมุ่งหมายช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพ เพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ธนาคารเอชเอสบีซีใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.7 พันล้านบาท) ต่อปีเพื่อลงทุนในโครงการด้านพัฒนาการศึกษา โดยมีพนักงานของเราหลายพันคนร่วมเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ธนาคารเอชเอสบีซีมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Kids Read ที่ไม่เพียงช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ แต่ยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ๆ กับผู้ปกครองอีกด้วย สำหรับในประเทศไทย ในปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปี่ที่สอง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ