อาจารย์เทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพผลงานวิจัย คว้าโล่รางวัลระดับชาติ

ข่าวทั่วไป Thursday December 8, 2016 12:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4(4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference ภายใต้ชื่อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ซึ่งอาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งเป็นเวทีให้กับเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้นำผลงานต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยในทุกๆ ด้าน ซึ่งถือเป็นการแสดงศักยภาพของตน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ