อัตราค่าโทรศัพท์ใหม่ ทางเลือกให้ประหยัดได้มากขึ้น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2543 16:37:34 น.
กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ เป็น 3 รูปแบบใหม่ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ประหยัดได้มากขึ้น เฉพาะผู้ใช้บริการหมายเลขขององค์การโทรศัพท์ สามารถเลือกรูปแบบ ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ท่านสามารถ แจ้งขอเปลี่ยนรูปแบบใหม่ได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2543 เป็นต้นไป ที่สำนักงานบริการ ขององค์การโทรศัพท์ทุกแห่ง

รูปแบบทางเลือกแบบที่ 1 (ใช้อยู่ในปัจจุบัน)
- ค่าเช่ารายเดือน 100 บาท
- ค่าโทรท้องถิ่น 3 บาท/ครั้ง
- ค่าโทรทางไกล(บาท/นาที) 3,6,9,12,15,18
** ผู้ที่จะใช้รูปแบบเดิมนี้ไม่ต้องแจ้งองค์การโทรศัพท์
แบบที่ 2
- ค่าเช่ารายเดือน 120 บาท
- ค่าโทรท้องถิ่น 3 บาท/ครั้ง
- ค่าโทรทางไกล(บาท/นาที) 3,6,9,12,12,12
แบบที่ 3
- ค่าเช่ารายเดือน 90 บาท
- ค่าโทรท้องถิ่น 1 บาท/นาที
- ค่าโทรทางไกล(บาท/นาที) 3,6,9,12,12,12
** ผู้ที่จะเปลี่ยนมาคิดค่าบริการ รูปแบบที่ 2 และ 3 ยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานบริการใกล้บ้านทุกแห่ง

ค่าบริการทั้ง 3 รูปแบบ จะได้รับส่วนลดค่าโทรทางไกลครึ่งราคา เมื่อโทรในช่วง 18.00 - ก่อน 22.00 น. และจะคิดค่าโทรเพียง 1 ใน 3 ของอัตราปกติ ในช่วง 22.00 - ก่อน 7.00 น. เมื่อโทรทางไกลเกินกว่า 1 นาที เศษของนาทีต่อไป หากไม่เกิน 30 วินาที องค์การโทรศัพท์ฯ จะไม่คิดค่าโทร รับฟังข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1100 กด 4--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง