มสธ.รับสมัครโครงการการศึกษาต่อเนื่องรุ่นที่ 39

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2544 13:14:11 น.
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการการศึกษาต่อเนื่อง รุ่นที่ 39 ในหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ใช้เวลาศึกษาประมาณ 4 เดือน

ผู้สนใจซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ ศูนย์หนังสือ มสธ. จังหวัดนนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 จังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2544 หรือซื้อทางไปรษณีย์ ส่งธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ. จ่าหน้าซองถึงฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ตู้ ปณ. 222 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซอง โครงการการศึกษาต่อเนื่อง จดหมายสั่งซื้อภายในวันที่ 20 เมษายน 2544 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 9829700--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง