การจัดงาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 15

ข่าวท่องเที่ยว Monday February 5, 2001 15:28 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--ททท.
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 2 หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประจำปี "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
การจัดงาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร" เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2529 ในสมัยที่นายเชาว์วัศ สุดลาภา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงสร้าง "พระนครคีรี" รัชกาลที่ 5 ที่ทรงสร้าง "พระรามราชนิเวศน์" และรัชกาลที่ 6 ที่ทรงสร้าง "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" เพื่อเป็นที่แปรพระราชฐาน ซึ่งปัจจุบันพระราชวังทั้ง 3 แห่งนี้นับเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ เป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเพชรบุรี การจัดงาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ได้มีการจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี (เว้นปี พ.ศ.2539 ซึ่งตรงกับการจัดงานพระราชทางเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2544
กิจกรรมในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 15
วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2544
.......................
1. บนพระราชวังพระนครคีรี หรือเขาวัง
1.1 วันที่ 9 - 18 ก.พ.44 การสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ประกอบด้วย
(1) การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.4, ร.5, ร.6 และกิจกรรมดูดาว
(2) งานสกุลช่างเมืองเพชร ได้แก่ แกะสลักไม้, ปั้นหัววัว, ปูนปั้น, แทงหยวก, ประดิษฐ์หัวโขน, ปิดทองประดับกระจก, ลงรักปิดทอง, สายรดน้ำ, ตอกกระดาษ, จิตรกรรมฝาผนัง, จิตกรรมไทย, แกะสลักหนังใหญ่,
(3) อาหารและขนมพื้นบ้าน ได้แก่ อาหารคาว-หวาน ข้าวเกรียบงา การเคี่ยวน้ำตาลโตนด และการทำขนมจากตาล
(4) งานศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม ได้แก่ งานประดิษฐ์ปั้นแป้ง, งานประดิษฐ์ธูปหอมและสมุนไพร, การทำผลิตภัณฑ์จากใบตาล, การทำหมวกราชวัลลภและเครื่องประดับหัวโขน, การเพ้นท์สีผลิตภัณฑ์จากใบตาล
(5) การแสดงที่เวทีโรงโขน ได้แก่ การแสดงดนตรีร่วมสมัยและดนตรีไทย, การประกวดร้อยเพลงและการแสดงต่างๆ คืนละ 2 ชุด ตลอดงาน
(6) การละเล่นพื้นบ้าน วิถีชีวิตไทย ประกอบด้วย การละเล่นเด็กไทย, การละเล่นของไทยทรงดำ, ละครชาตรี, ดอกไม้สด
(7) การแสดงดนตรีไทย 14 คณะ
1.2 วันที่ 10, 18 ก.พ. 44 งานกาลา - ดินเนอร์ บริเวณโรงโขน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ชมการแสดง ดนตรีไทย การแสดงชุด ภูมิแผ่นดิน การแสดงโขน เซิ้งเคี่ยวตาล ระบำสี่ภาค การแสดงของไทยทรงดำ
1.3 เปิดให้สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาวัง เช่น พระธาตุจอมเพชร พระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1.4 การประดับโคมไฟบนพระนครคีรี และจุดพลุสีทุกคืน
2. บริเวณเชิงเขาวัง (ด้านหน้า) และสนามกีฬาเทศบาล
2.1 พิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 15
วันที่ 9 ก.พ.44
เวลา 09.09 น. - พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
เวลา 09.36 น. - พิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตราธิราชไทย ร.4, ร.5, ร.6
เวลา 16.00 น. - ผู้มีเกียรติพร้อมบริเวณที่จัดพิธี
เวลา 16.30 น. - ประธานเดินทางมาถึง (ผู้ว่าการ ททท.)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดทำพิธีลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พนักงานจุดพลุ 3 นัด
- ประธานชมขบวนแห่
2.2 วันที่ 9 ก.พ.44 แข่งขันแรลลี่พระนครคีรีย้อนยุค (กรุงเทพ-เพชรบุรี)
2.3 กิจกรรมเวทีกลาง
(1) วันที่ 9 ก.พ.44 ประกวด Dancer
(2) วันที่ 10 ก.พ.44 การแสดงดนตรี
(3) วันที่ 11 - 14 ก.พ.44 ประกวดร้องเพลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
(4) วันที่ 15 ก.พ.44 การแสดงดนตรีและการแสดงศิลปป้องกันตัว
(5) วันที่ 16 ก.พ.44 การประกวดนักร้องจากร้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
(6) วันที่ 17 ก.พ.44 ประกวดธิดา SMEs
(7) วันที่ 18 ก.พ.44 ชิงชนะเลิศประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2.4 กิจกรรมในงานทุกวัน
(1) การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
(2) การแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ
(3) การแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมและสินค้าพื้นบ้านเพชรบุรี
(4) การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าส่งออกจากโรงงาน (SMEs)
(5) การประกวดอาหารคาว-หวานและผลิตผลทางการเกษตร
(6) คาราวานสินค้าราคาถูก
(7) แข่งขันเซปัคตะกร้อพระนครคีรีคัพ ครั้งที่ 2
3. บริเวณสนามตรงข้ามร้านขนมหม้อแกงชิดชนก (แม่กิมลั้งเดิม) อำเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.พ.44
(1) การแข่งขันวัวเทียมเกวียน
(2) การแข่งขันล้มวัวด้วยมือเปล่า
(3) การแข่งขันคนปีนโอบต้นตาล
(4) ประกวดไก่พื้นบ้าน, โชว์ตีไก่ชน
(5) การแข่งขันวัววิ่งลาน
(6) การแสดงรำวงย้อนยุค
4. บริเวณสนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ท
แข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันที่ 17 ก.พ.44 ณ สนามสว่างรีสอร์ท--จบ--
-นศ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ