เขตพระนครและป้อมปราบฯออกประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 19 ธันวาคม 2543 10:13:16 น.
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--กทม.

เขตพระนคร นายประเสริฐ ทองนุ่น ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2544 นั้น เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศและ ติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพระนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศบริเวณสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ บริเวณที่สาธารณะของเขตพระนครทั้งหมด ยกเว้นถนนและทางเท้า ถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระธาตุบริเวณโดยรอบสนามหลวง, ถนนราชดำเนินกลางบริเวณ โดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเกาะกลางถนน, ถนนโดยรอบพระรมมหาราชวัง, สวนสาธารณะและสวนหย่อมทุกแห่งในพื้นที่เขตพระนคร, บริเวณพื้นที่ของอนุสาวรีย์ในพื้นที่เขตพระนคร, ลานท่าช้างและลานท่าพระจันทร์, บริเวณลานอเนกประสงค์กรุงเทพมหานครและบริเวณเสาชิงช้า

ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเขตพระนคร ขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองทุกพรรค และผู้สมัคร รับเลือกตั้งทุกคนในการโฆษณาหาเสียงต้องไม่กระทำโดยวิธีทากาว แป้งเปียก หรือใช้สติกเกอร์ หรือทา พ่น ระบายสี หรือตอกตะปู และต้องไม่ติดตั้งในลักษณะแขวนเป็นราว รวมทั้งต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือ ยานพาหนะหรือปิดบังป้ายและสัญญาณไปจราจร หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและห้ามปิดประกาศ ณ เสาไฟฟ้าในที่สาธารณะ ต้นไม้ในที่สาธารณะสะพานลอยคนเดินข้าม และสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้ว และแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือกำแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ และศาลาที่พักผู้โดยสาร หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดได้

ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเขตพระนคร ขอความร่วมมือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้เก็บป้ายโฆษณาหาเสียงของท่านเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งฯ ภายใน 3 วัน และหากเห็นเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สำนักงานเขตฯ จะดำเนินการเก็บไปก่อนระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นและนำไปรักษาไว้ ณ สำนักงานเขตพระนคร จึงประชาสัมพันธ์มาให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน

เขตป้อมปราบฯ นายชาญชัย วามะศิริ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศ การติดป้ายโฆษณา และปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่เขตฯ ของพรรคการเมือง และผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดสถานที่ และหลักเกณฑ์การปิดประกาศป้ายเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียง ดังนี้ ปิดป้ายประกาศแนะนำตัวผู้สมัครได้ที่บอร์ดซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของสำนักงานเขตฯ โดยป้ายประกาศแนะนำตัวผู้สมัคร จะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกินกว่า 45 เซนติเมตร และมีความยาวไม่เกินกว่า 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น พร้อมกันนี้เขตได้กำหนดให้บริเวณหน้าศูนย์เยาวชน วัดโสมนัสวิหารเป็นที่ปราศรัยหาเสียงด้วย

ผู้อำนวยการเขต กล่าวต่อไปว่า ส่วนการปิดประกาศในที่สาธารณะในพื้นที่เขตฯ นั้น อนุญาตให้ติดตั้งบริเวณที่สาธารณะ ยกเว้น เสาไฟฟ้าในที่สาธารณะ ต้นไม้ในที่สาธารณะ สะพานลอยคนเดินข้าม และสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน ตอม่อของทางด่วนและรถไฟฟ้า รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว กำแพง หรือผนังอาคารของทางราชการศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งบริเวณที่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ได้ทำป้ายปิดประกาศไว้ โดยการปิดประกาศดังกล่าว จะต้องไม่กระทำโดยวิธีการ ทากาวแป้งเปียก ทาพ่นระบายสี หรือตอกตะปู เป็นอันขาดและต้องไม่ติดตั้งในลักษณะแขวงเป็นราว รวมทั้งต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือยานพาหนะ

ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วพรรคการเมืองและผู้สมัครฯ จะต้องจัดเก็บ รื้อถอนแผ่นประกาศ หรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง ภายในวันที่ 9 มกราคม 2544--จบ--

-นศ-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง