ผลโพลล์เผยปัญหายาเสพติด เรื่องเร่งด่วนที่เด็กเยาวชนอยากให้แก้ไขปัญหา รองลงมาปัญหาการศึกษา-อาชญากรรมและการละเมิดทางเพศ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 16:37:34 น.
กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560 พบว่า ร้อยละ 95.26 ทราบว่าวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ และร้อยละ4.74 ไม่ทราบ และจากการสำรวจความเห็นพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.44 ทราบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2560 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" และร้อยละ 23.56 ระบุว่าไม่ทราบ

จากการสำรวจความคิดเห็นจากเยาวชนว่าจะร่วมงานวันเด็กที่ใดบ้าง ร้อยละ 44.28 บอกว่าไปร่วมกิจกรรมที่สวนสัตว์/สนามเสือป่า รองลงมาร้อยละ 40.46 ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 25.45 ที่โรงเรียน และร้อยละ 19.12 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขณะที่ร้อยละ 17.10 ไปร่วมที่สวนสาธารณะ เช่น สวนรถไฟ สวนหลวง ร.9 สวนจตุจักร สวนลุมพินี เป็นต้น และจากการสอบถามคิดว่าการไปร่วมงานวันเด็กจะได้ประโยชน์ ร้อยละ 58.23 บอกว่าได้ความสนุก ของเล่น/ของแจก ร้อยละ 26.47 ได้ประสบการณ์ ความรู้ ร้อยละ 20.91 อาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 13.56 ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เป็นต้น

นอกจากนี้ได้สอบถามความเห็นเยาวชนว่าปัญหาเร่งด่วนในมุมมองเยาวชน ที่รัฐบาลควรหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พบว่า ร้อยละ 38.01 แก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 23.70 ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 19.94 อาชญากรรม ร้อยละ 12.72 การละเมิดทางเพศ ร้อยละ 3.47 ร้านเกม และร้อยละ 2.16 ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ยังได้สอบถามความเห็นจากกลุ่มเด็กและเยาวชนถึงความคาดหวังในเรื่องต่างๆ พบว่าร้อยละ 62.21 คาดหวังให้พ่อแม่/ผู้ปกครองรักกัน มีเวลาให้กับลูกมากขึ้น อยากให้พ่อแม่/ผู้ปกครองเลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 30.72 คาดหวังจากรัฐบาลให้สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ส่งเสริมกีฬา เด็กเยาวชน ให้คนไทยทำตามคำสอนของในหลวง ส่วนความคาดหวังจากสังคม ร้อยละ 7.07 คือ ไม่คอรัปชั่น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามได้สอบถามเยาวชนอีกว่าต้องการให้ "กระทรวงวัฒนธรรม" จัดกิจกรรมในวันเด็ก ปี 2560 อย่างไรก็ ร้อยละ 56.27 แจกของเล่น/ของขวัญ รองลงมาร้อยละ 41 ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน ร้อยละ 36.30 แจกหนังสืออัครศิลปินฉบับเยาวชน ซีดีเพลงพระราชาในนิทาน ดีวีดี ชุดพระเจ้าแผ่นดิน และหนังสือเกี่ยวกับในหลวง ร.10 ร้อยละ 30.07 เล่นเกม ตอบปัญหาธรรมะ เช่น เกมศาสตร์พระราชา เกมคุณธรรม เกมวงล้อคุณธรรม เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง