ภาพข่าว: กองทุนดอกแก้วกัลยา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 09:56:32 น.
กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
สรุปกองทุนดอกแก้วกัลยา เพื่อพัฒนาผู้พิการ

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมสรุปการดำเนินงานปี 2557 – 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมี พลเอกสิงหา - พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ รศ.ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์ ขนิษฐา เทเวินทร์ภักติ น.พ.ขจิต ชูปัญญา และกรรมการจากกระทรวงต่างๆเข้าร่วมประชุม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง