โรงพบาบาลปิยะเวท นำรอยยิ้มสู่เด็กไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2544 11:01:59 น.
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--โรงพยาบาลปิยะเวช

ในสภาวะปัจจุบันมีผู้ที่ประสบกับความพิการด้วยโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโต หรือเป็นผลมาจากโรคติดต่อเรื้อรัง โรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งผู้ป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์พร้อมเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งยังมีผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการรักษา โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์การให้บริการทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลเพื่อสังคม กับภาพลักษณ์ใหม่ของโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลปิยะเวทจึงมุ่งเน้นที่จะให้การบริการด้านสุขภาพให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั่วไปที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล

ดังนั้น โรงพยาบาลปิยะเวท ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบแทนและช่วยเหลือสังคมในด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในประเทศไทย (Operation Smile) จัดโครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าให้แก่ผู้ที่เป็นโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด

ในการนี้ โรงพยาบาลปิยะเวทได้ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ อาทิ
- ห้องผ่าตัด
- ห้องพักสำหรับคสไข้และญาติ
- ยาและเวชภัณฑ์
- บริการด้านการพยาบาล
- อาหาร
"มุ่งมั่นในการบริการทางการแพทย์ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง