มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ทัวร์สวนกล้วยไม้”รุ่นที่ 1

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 ธันวาคม 2544 11:29:52 น.
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--ม.เกษตรฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับสมาคมชาวสวนกล้วยไม้ กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “ทัวร์สวนกล้วยไม้” รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้เปิดเผยว่า การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ทัวร์สวนกล้วยไม้” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ศึกษาดูงานพันธุ์กล้วยไม้ต่าง ๆ เทคนิคการปลูกเลี้ยงในโรงเรือน ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์หมายเลข 034-281650-1 หรือ 9428010-19 ต่อ กำแพงแสน 3825 และ 3826 โทรสาร 034-281650 ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง