โรงเรียนสาธิตราชภัฏโคราช โชว์ลีลาศิลป์วิศิษณ์สาธิตโคราช

ข่าวทั่วไป Monday March 13, 2017 11:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณาจารย์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 401 คน รำอัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ ในกิจกรรมศิลป์วิศิษณ์สาธิตโคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.สุนทรี ศิริอังกูรผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผู้กำกับการแสดง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้ประสานงานกิจกรรม นางสาวพรรษนิสา ทองเรือง และนางสาวจันทิมา บุญผัน ครูผู้ฝึกซ้อม และได้รับเกียรติจาก พ่อบุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช และนางสาวศรีสุดา อักษรนา หมอเพลงโคราช เป็นผู้ประพันธ์เนื้อและขับร้องการรำอัตลักษณ์ของโรงเรียนในกิจกรรมศิลป์วิศิษณ์สาธิตครั้งนี้ เพื่อเป็นการสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกันขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละ ดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราช และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ