ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านในฝันวัยทอง จาก โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 15:06:55 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล เปิดให้บริการที่ชั้น 8 อาคาร 2 ของ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล    บริหารงานโดยคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่มากด้วย ประสบการณ์  ให้การดูแลท่านผู้สูง วัยอย่างมีประสิทธิภาพ

บ้านในฝัน  "วัยทอง" แบ่งออกเป็นห้อง เดี่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และสะดวกแก่ญาติที่มาเยี่ยม  มีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกครบครัน

สำหรับผู้สูงวัยที่ชอบมีเพื่อนคุยแก้เหงาและ ไม่ชอบอยู่ตาม ลำพัง  สามารถเลือกห้อง รวมขนาด 4 เตียง  ซึ่งมีบริเวณกว้างขวาง ไม่แออัด ติดเครื่องปรับอากาศ  และมีห้อง น้ำภายใน

ภายนอกจัดเป็นห้องโถงเพื่อการรับ ประทานอาหาร ร่วมกัน  แวดล้อมด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มุมนั่งเล่น  พัก ผ่อนดูทีวี  หรืออ่านหนังสือ

บ้านในฝัน  "วัยทอง"  ที่ที่บุตรหลานไว้วาง ใจได้ว่า ผู้สูงวัยของท่านจะได้รับการดูแล เป็นอย่างดีและไม่ต้อง ว้าเหว่อีกต่อไป

การดูแลผู้สูงอายุนับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นสัดส่วนของผู้สูงอายุ มีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และ สาธารณสุขยิ่งในขณะนี้  โดยเฉพาะสังคมเมืองหลวง  หนุ่ม สาวรุ่นใหม่ล้วนแต่ทำงานนอกบ้านมากขึ้น  ครอบครัวใหญ่ เปลี่ยนสภาพมาเป็นครอบครัวเดี่ยว  การดูแลปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่ผู้สูงวัย  นับเป็นภาระใหญ่  ความไว้วางใจที่จะให้ ลูกจ้างช่วยดูแลให้ความเอาใจใส่ดุจญาติของตัวเองนั้นแทบ เป็นไปไม่ได้เลย       โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล  จึงได้เปิดบ้านในฝัน "วัยทอง" ขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสำคัญนี้จากครอบครัวที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลางขึ้นไป  โดยจัดเป็นศูนย์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่งพร้อมด้วยคณะ แพทย์ พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเข้า มาร่วมในการดูแลรักษา  เช่น  นักกายภาพบำบัด นักสังคม สงเคราะห์  จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุ นักโภชนาการ เป็นต้น

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 362/114  หมู่ 8  ถ.พหลโยธิน  สะพานใหม่  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กทม. โทร. 552-8777   โทรสาร. 552-0666--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง